ANBI

Stichting Holland Festival heeft een ANBI-status.

  • Stichtingsnaam: Stichting Holland Festival
  • Fiscaal nummer (RSIN): 0028.78.197
  • Kamer van Koophandel: 411.51.422
  • Formeel vestigingsadres: Piet Heinkade 5, 1019 BR  AMSTERDAM
  • Bestuurssamenstelling: zie pagina Organisatie
  • Beleidsplan: zie pagina Rapportages
  • Doelstelling: zie pagina Wat we doen
  • Verslag van uitgeoefende activiteiten: zie pagina Rapportages 
  • Financiële verantwoording: zie pagina Rapportages

Stichting Vrienden van het Holland Festival heeft eveneens een ANBI-status.