Ga naar de hoofdcontent
Stichting vrienden van het Holland Festival

Stichting vrienden van het Holland Festival

Bijdragen aan de kunst van de toekomst

De Stichting Vrienden van het Holland Festival heeft als doel om donateurs te werven en behouden voor het festival. Daarmee ondersteunt de stichting het Holland Festival.

De donateurs zijn de Vrienden van het Holland Festival. Zij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het festival en dankzij hun bijdragen kan het festival toonaangevende podiumkunsten blijven presenteren. Er bestaan vijf verschillende kringen:

 • Liefhebbers (jaarlijkse bijdrage vanaf € 55)
 • Jonge Begunstigers (jaarlijkse bijdrage vanaf € 250)
 • Begunstigers (jaarlijkse bijdrage vanaf € 250)
 • Beschermers (jaarlijkse bijdrage vanaf € 1.500)
 • Hartsvrienden (jaarlijkse bijdrage vanaf € 5.000)

Doelstelling
De Stichting Vrienden van het Holland Festival heeft ten doel het in de ruimste zin van het woord en in het kader van het beleid van de stichting: 'Stichting Holland Festival', gevestigd te Amsterdam, financieel en anderszins te ondersteunen van Stichting Holland Festival. 

De stichting bereikt haar doel door:

 • het werven van fondsen en het geven van donaties aan de stichting: 'Stichting Holland Festival');
 • het opzetten en instandhouden van een kring van Vrienden van het Holland Festival, zowel uit de particuliere sector als uit het bedrijfsleven;
 • het periodiek informeren van de Vrienden over de activiteiten van de stichting en over het Holland Festival;
 • het ten behoeve van de Vrienden organiseren van bijeenkomsten en evenementen;
 • het organiseren, ondersteunen en stimuleren van activiteiten, die zijn gericht op het vergroten van de belangstelling voor het Holland Festival;
 • het vergroten van het maatschappelijk draagvlak van het Holland Festival;
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande  - in de ruimste zin genomen - in verband staat of daaraan bevordelijk kan zijn.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Holland Festival 
Bas Amesz, voorzitter
Emma Moloney
Ronald Bax
Meike Hartelust
Hendrik Jan Biemond (vanuit de raad van toezicht van het Holland Festival)

Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt geen vacatiegeld. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

ANBI
Stichting Vrienden van het Holland Festival is in het bezit van een ANBI-status.

ANBI-gegevens
Naam: Stichting Vrienden van het Holland Festival
Fiscaal nummer: 8071.93.823
Formeel vestigingsadres: Piet Heinkade 5, 1019 BR  AMSTERDAM
ANBI-verklaring: klik hier
Financiële verantwoording: klik hier