Over HF

Informatie over Holland Festival.

Wij geloven dat kunst een wezenlijk en onmisbaar bestanddeel van het leven vormt of zou moeten vormen. Om haar intrinsieke kracht en waarde als ‘kunst om de kunst’, maar ook omdat kunst mens- en wereldbeelden kan tonen die onze blik veranderen en verrijken.

Kunstenaars die wij uitnodigen, werken internationaal, overschrijden vaak de grenzen tussen de verschillende kunstdisciplines, schuwen het grote gebaar niet en staan middenin de maatschappij. Naast het presenteren van grote namen zoals Igor Stravinsky en Karlheinz Stockhausen, Robert Wilson en Fairouz, is het festival er op gericht om de nieuwe sterren te presenteren. In de afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld Simon Stone, Christiane Jatahy en Joël Pommerat. In 2017 introduceert het festival in Nederland: het Stanislavsky Electrotheatre, collectief Saint Genet met regisseur Derrick Ryan Claude Mitchell, beeldend kunstenaar/choreograaf Dimitris Papaioannou, choreografen José Vidal en Reggie (Reg Roc) Gray, filmmaker Bouchra Khalili, collectief åyr en poppenspeler Dan Hurlin.

Het Holland Festival zorgt voor onvergetelijke ervaringen, en toont via de verbeelding van de kunstenaars een glimp van wat of hoe de wereld is en zou kunnen zijn. Het festival biedt ‘serious pleasure’ aan een nieuwsgierig, breed en divers publiek.

RAAD VAN TOEZICHT
Martijn Sanders, voorzitter
Gert-Jan van den Bergh
Mavis Carrilho
Ben Noteboom
Jet de Ranitz
Tom de Swaan

DIRECTIE
Ruth Mackenzie, artistiek directeur
Annet Lekkerkerker, zakelijk directeur


PROGRAMMERING
Annemieke Keurentjes, programmeur theater & dans
Jochem Valkenburg, programmeur muziek en muziektheater
Ravian van den Hil, assistent programmeur

COMMUNICATIE & MARKETING
Norbert Bode, hoofd
Erna Theys
Gertjan Pruim
An De Ridder, perschef
Vincent Kouters, tekstschrijver
Runa Stam, ticketingcoördinator
Henny Knap-Go, archivaris


DEVELOPMENT
Leonie Kruizenga, hoofd
Esther van der Veldt
Nicole Mooij

PRODUCTIE
Han van Poucke, hoofd
Sigi Giesler, projectcoördinator aus LICHT
Ad van der Koog

TECHNISCHE PRODUCTIE
Peter Romkema, coördinator
Tiedo Wilschut

FINANCIËN
Servaas Hensen, hoofd
Ingrid Baltus
Ellen Bijsterbosch

BUREAUMANAGEMENT
Rianne Meehan, directiesecretaresse 
Lara ter Braak

Martijn Sanders, voorzitter
Martijn Sanders was tot 2006 directeur van het Concertgebouw Amsterdam en is sindsdien als adviseur en/of toezichthouder betrokken bij diverse bedrijven en instellingen. Op 11 maart 2009 is Martijn Sanders benoemd tot voorzitter van het bestuur, nu Raad van Toezicht, van Stichting Holland Festival. De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens voorzitter van de Board of Governors die op 3 juni 2010 is opgericht.
Naast dit voorzitterschap bekleedt Sanders ook de volgende functies: bestuursvoorzitter van de Rembrandt Vereniging, het Internationaal Franz Liszt Piano Pianoconcours; voorzitter Stichting Erasmusprijs en Intermusica, lid bestuur Armando Stichting en Gergiev Festival Rotterdam; member of the Artistic Committee of the Borletti-Buitoni Trust Foundation en lid College van Toezicht op het Auteursrecht. Sinds medio 2014 is hij tevens als senior consultant verbonden aan het bureau Wonderbird. 

Gert-Jan van den Bergh
Gert-Jan van den Bergh is oprichter van Berg Stoop & Sanders Advocaten te Amsterdam en voorzitter van het Bestuur van de Stichting Jan Pietersz.Huis. Voorheen was hij werkzaam bij Olwine Connely Chase O’Donell Wyher in New York en bij Stibbe in de praktijkgroep Intellectuele Eigendom. Daarnaast was hij Raadsheer Plaatsvervanger Hof Amsterdam, Voorzitter bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds afd. Amsterdam, lid bestuur van de Stichting Het Rembrandthuis Amsterdam, lid bestuur van het Orkest Amsterdam Sinfonietta, lid bestuur Vrienden van het Nexus Instituut en van The International Gustav Mahler Foundation. 

Mavis Carrilho
Mavis Carrilho is zelfstandig adviseur en executive coach. Zij heeft ruim twintig jaar ervaring als organisatieadviseur en interim-manager in de profit- en non-profitsector. Op 10 september 2010 is Mavis Carrilho toegetreden tot bestuur/Raad van Toezicht Stichting Holland Festival. Daarnaast maakt zij deel uit van de Raad van Toezicht van het Fonds Podiumkunsten, is zij voorzitter van de Week van de Amateurkunst en penningmeester van Stichting Julius Leeft. Verder is zij commissaris bij woningcorporatie Ymere. 

Ben Noteboom
Ben Noteboom is op 11 januari 2012 benoemd tot lid van bestuur/Raad van Toezicht Stichting Holland Festival. Hij is tevens bestuurslid bij de Stichting VUmc CCA, lid van de Raad van Commissarissen van Ahold, lid van de Raad van Advies NCOI en van de Raad van Advies van Right to Play. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting Prioriteit Ordina.

Jet de Ranitz
Jet de Ranitz is Voorzitter College van Bestuur, van Hogeschool Inholland. Voorheen bekleedde zij onder andere de volgende functies: Voorzitter College van Bestuur van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Zakelijk Directeur van het Nederlands Dans Theater te Den Haag en directeur van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Tilburg University. Huidige nevenfucties zijn ondermeer: Lid Regiegroep ‘Agenda Stad’, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Voorzitter Jury Excellente Scholen, Inspectie van het Onderwijs.

Tom de Swaan
Tom de Swaan is Chairman of the Board of Directors van Zurich Insurance Group. Hij is Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke DSM N.V., Voorzitter Raad van Toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kankerinstituut, Chairman van de Board of Trustees van het van Leer Jerusalem Institute. Hij is bovendien lid van het Bestuur cq  Raad van Toezicht van diverse culturele instellingen (Holland Festival, Liszt Concours, Erasmus Prijs). De heer de Swaan was in het verleden naast zijn professionele werkzaamheden reeds actief bestuurlijk betrokken bij vele theater-, muziek- en culturele organisaties zoals o.a. het Joods Historisch Museum, de Nederlandse Opera, het Concertgebouworkest, het Muziektheater en de Vereniging Hendrick de Keyser.

Ruth Mackenzie
Ruth Mackenzie is sinds 2014 artistiek directeur van het Holland Festival. Daarnaast is zij tevens interim CEO en Creative Diretor van The Space in London (tot eind april) en adviseur 14-18 Now, Imperial war Museum London. In Groot-Brittannië bekleedt zij de volgende nevenfuncties: voorzitter Improbable, bestuurslid Cass Foundation, lid Tate Modern Advisory Council, lid National Campaign for the Arts en lid Warwick Commission. 

Annet Lekkerkerker

Annet Lekkerkerker is sinds 1 oktober 2009 zakelijk directeur van Stichting Holland Festival. Zij is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Muziek- en Danscentrum den Haag, bestuurslid van de Sikkens Foundation, de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Stichting Toneelschuur/Toneelschuurproducties. Zij heeft zitting in de NTR Adviesraad en de commissie van Advies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij is voorzitter van het ACI (Amsterdams overleg Culturele Instellingen).

Jaarverantwoording

Jaarverantwoordingen worden na goedkeuring van de account gepubliceerd. Aan de rechterkant van de pagina is de jaarverantwoording in PDF te openen.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017 - 2020 van het Holland Festival is aan de rechterzijde van de pagina in in PDF te openen.

Eerste voorstelling

De eerste voorstelling van het Holland Festival vond plaats op 15 juni 1948 in de Stadsschouwburg Amsterdam. Uitgevoerd werd Pelléas et Mélisande door de Wagnervereeniging (met een geheel Franse rolbezetting)

Genres

Het Holland Festival toont klassieke en eigentijdse muziek, opera, muziektheater, klassiek en eigentijds theater, dans, multidisciplinaire theaterproducties, popmuziek, wereldmuziek, film en incidenteel presentaties van diverse beeldende kunstvormen.

Locaties / accommodaties 2014

Muziekgebouw aan 't IJ, Nationale Opera & Ballet, Stadsschouwburg Amsterdam, Westergasfabriek (Zuiveringshal West, Transformatorhuis, Gashouder), Het Concertgebouw, Koninklijk Theater Carré, Ziggo Dome, Bimhuis, Theater Bellevue, Amsterdam Roest / Van Gendthallen, Food Center Amsterdam, Looiersgracht 60, Oosterpark, DoubleTree by Hilton Hotel, Vondelpark Openluchttheater, Universiteitstheater, SPUI25 EYE, Comedy Theater in de Nes, De Nieuwe Anita, CREA, ICK-studio, passage Rijksmuseum Amsterdam.

Aantal bezoekers

Jaar  Periode

Aantal producties / voorstellingen

Aantal bezoekers  Toelichting
2015 30 mei - 23 juni  45 producties, 100 voorstellingen  69.000  
2014 1 - 29 juni

56 producties, 159 voorstellingen

115.000  inclusief 33.000 bezoekers van War Horse
2013 1 - 28 juni

47 producties, 112 voorstellingen

69.500  
2012 1 - 28 juni 52 producties, 120 voorstellingen 74.000  
2011 1 - 26 juni 52 producties, 164 voorstellingen 86.026  
2010 1 - 23 juni 53 producties, 112 voorstellingen 69.408  
2009 4 - 28 juni 39 producties, 94 voorstellingen 73.139  
2008 31 mei - 22 juni 43 producties, 93 voorstellingen 71.593  
2007 29 mei - 24 juni 42 producties, 92 voorstellingen 70.431 60-jarig jubileum
2006 2 - 25 juni 42 producties, 101 voorstellingen 65.000  
2005 1 - 26 juni 36 producties, 71 voorstellingen 65.765  
2004 4 - 27 juni 29 producties, 77 voorstellingen 95.450 incl. Amsterdam Roots Festival
2003 5 - 29 juni 36 producties, 177 voorstellingen 105.362 incl. Amsterdam Roots Festival
2002 7 - 22 juni 9 producties, 22 voorstellingen 71.054 kleine editie, incl. Amsterdam Roots Festival

Het Holland Festival zoekt per 1 januari 2018 een

artistiek leider

die de festivaledities van 2019, 2020, 2021 en 2022 zal samenstellen.

Het Holland Festival is een internationaal toonaangevend podiumkunstenfestival dat in zijn programmering ruim baan geeft aan innovatie en de introductie van nieuwe namen en nieuwe vormen. Het festival koppelt gevierde kunst(enaars) aan ‘experiment’ of aan voor het publiek gewaagdere vormen van podiumkunst. Het jaarlijks festivalprogramma weet ingewijden te verrassen, laat het bredere festivalpubliek genieten en weet nieuw publiek te verleiden een bezoek te brengen aan een festivalvoorstelling of –concert. Het Holland Festival is en blijft een festival waarbij de kunst en ‘de artistieke blik’ prevaleert, een ‘artist-driven’ festival: via de blik van de kunstenaar aanschouwen we de wereld, het is de kunst die richting geeft aan het festival. 

Het Holland Festival wil daarbij een festival van deze tijd zijn; de kwalitatief hoogwaardige programmering moet de tijd weerspiegelen of er juist weerstand aan bieden, duidelijk moet in elk geval zijn dat de betreffende festivaleditie ‘de tijd op de huid zit’. Het Holland Festival is ook een significant festival, met een publieksbereik van (afhankelijk van de grootte van de editie) rond de 75.000 bezoeken en een zaalbezetting van circa 80%. Het festival is gedurende de maand juni heel zichtbaar in Amsterdam en wil een zo groot en divers mogelijk publiek aan zich binden en jaarlijks nieuw publiek verleiden een bezoek te brengen aan een voorstelling van het festival.

Context

Het Holland Festival is opgenomen in de basis-infra-structuur van de rijksoverheid en de gemeente Amsterdam en ontvangt van beide overheden subsidie. Naast deze subsidie zijn publieksinkomsten, bijdragen van private fondsen en corporate sponsors, en donaties van particulieren (Vrienden van het Holland Festival) van groot belang. 

Het besturingsmodel van het Holland Festival is gewijzigd en er is vanaf 1 januari 2018 sprake van een algemeen directeur die belast is met de eindverantwoordelijkheid voor het gehele beleid. De artistieke leider functioneert onder de algemeen directeur, maar heeft rechtstreeks toegang tot de raad van toezicht, o.a. door het bijwonen van de rvt-vergaderingen. 

Bij het festival werken twee programmeurs – een voor theater en dans en een voor muziek  en muziektheater - met een goede (inter)nationale reputatie die beiden over een groot en relevant netwerk beschikken. Het zijn de programmeurs die het artistiek team – bestaande uit de artistiek leider, de algemeen directeur en henzelf – op basis van deels vooraf door de artistiek leider bepaalde artistieke interesse, relevantie en urgentie - voorzien van ideeën en mogelijkheden.

De artistiek leider

De artistiek leider is de aanvoerder van dit team, hij/zij bevraagt, bediscussieert, stelt voor en geeft het Holland Festival vier edities lang een eigen artistiek gezicht. Hij/zij kan zijn ideeën en interesse, zijn opvattingen over kunst en maatschappij en de plek die het festival inneemt of zou moeten innemen goed beredeneren. 


Gezien de samenstelling van het team wordt gezocht naar een kunstenaar. We verwachten dat hij/zij vanuit een eigen artistieke handtekening een richtinggevende inbreng heeft die onze blik scherpt, ons verrast of verbaast en het festivalprogramma daarmee een nieuwe impuls geeft. Het behoort tot de mogelijkheden dat het werk van de betreffende kunstenaar in (een aantal edities van) het Holland Festival te zien zal zijn. 

De artistiek leider

- beschikt over internationale ervaring of in elk geval een aantoonbare internationale blik
- heeft een brede interesse in de verschillende podiumkunstendisciplines
- is verbaal begaafd en kan in teamverband uitstekend functioneren
- heeft affiniteit met het gevoerde beleid van het Holland Festival (zoals onder andere vastgelegd in het beleidsplan 2017-2020) en is zich bewust van de subsidievoorwaarden van het Holland Festival.

De artistiek leider wordt voor vier edities aangesteld. Het contract begint in principe in januari 2018 en loopt af na de laatste van de vier edities (eind juni 2022).  Er wordt uitgegaan van een tijdsbelasting van circa 50%. Er kan een dienstverband of een overeenkomst van opdracht worden aangegaan. De vergoeding is ‘marktconform’ waarbij het Holland Festival de daartoe gestelde regels (WNT) hanteert.

Op deze website zijn het beleidsplan 2017-2020 en recente jaarverslagen te vinden. Ook het festivalprogramma 2017, het archief 70 jaar Holland Festival en diverse achtergronden zijn te bekijken via deze site. Via de Holland Festival-app en het Holland Festival-kanaal op Youtube zijn diverse video- en audioclips te zien/beluisteren. 

Indien u geïnteresseerd bent in de functie en over de hierboven beschreven kwalificaties beschikt, wordt u verzocht uw curriculum vitae en een motivatie te sturen waarin u kort ingaat op uw visie op het Holland Festival. Dit kan tot 9 september naar het volgende adres: [email protected] o.v.v. artistiek leider. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld. 

De eerste gesprekken worden gevoerd op 19, 20 en 21 oktober.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.