algemene voorwaarden Vrienden en donateurs

Vrienden

 • De overeenkomst tussen Stichting (Vrienden van het) Holland Festival en de Vriend is
  1 jaar geldig en gaat in per kalenderjaar.
 • Na het eerste jaar kan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail beëindigd worden, indien deze is opgezegd voor 1 november.
 • De jaarlijkse automatische incasso’s voor Vrienden vinden plaats in januari.
 • In geval van maandelijkse betalingen: je bijdrage is voor 1 kalenderjaar en gaat in op 1 januari. Indien je later in het jaar besluit Vriend te worden, zullen bij de eerste incassering de openstaande termijnen van de voorgaande maanden worden geïncasseerd.
 • Het is niet mogelijk om een Vriendschap op meerdere namen te zetten.
 • Naamsvermelding (indien gewenst): de naam die wordt gebruikt, is de naam op het aanmeldformulier. Bij Beschermers en Hartsvrienden kunnen twee personen worden vermeld.
 • De Vriend zal het Holland Festival schriftelijk of per e-mail op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens.
 • Het Holland Festival kan voorstellingen uitsluiten van de kortingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor voorstellingen van De Nationale Opera, Het Nationale Ballet, Het Concertgebouworkest en ITA. Die uitzonderingen worden per festival gecommuniceerd.

Donateurs

 • Alle gegevens worden door het Holland Festival opgenomen in een gegevensbestand en vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 • Het Holland Festival zal donateurs mogelijk benaderen via de door de donateur verstrekte informatie, bijvoorbeeld om te bedanken voor de gegeven bijdrage. Dat kan telefonisch, digitaal of schriftelijk zijn.
 • Wens je niet benaderd te worden door het Holland Festival, stuur dan een e-mail met je voor- en achternaam, e-mailadres en postcode + huisnummer naar Marian van Wijngaarden via marian.van.wijngaarden@hollandfestival.nl.
 • Het Holland Festival is niet aansprakelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige donaties.