Nalaten

Nalaten

Draag bij aan de kunst van de toekomst

Het Holland Festival bestaat 75 jaar. Het wil nog minstens 75 jaar door met het bieden van andere perspectieven. Door het festival op te nemen in uw testament maakt u het mogelijk dat we ook de toeschouwer van de toekomst een venster op de wereld bieden.

Hoe werkt het?
Er zijn verschillende manieren om na te laten aan het Holland Festival. Het kan onder andere via een erfenis of legaat. Dit gaat via een notaris. Deze stelt een akte op waarin nauwkeurig omschreven staat wat u aan het Holland Festival wilt nalaten en onder welke voorwaarden. 

Ook is het mogelijk om een donatie te doen ter nagedachtenis aan een dierbare. Heeft u specifieke wensen of vragen, neem dan eerst contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden en uw wensen. 

Vrijgesteld van erfbelasting
Nalaten doet u aan de Stichting Vrienden van het Holland Festival. Deze stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat uw nalatenschap volledig ten goede komt aan het Holland Festival. 

Rekeningnummer NL86RABO 0153 2793 62
Fiscaal nummer (RSIN) 8071.93.823
Lees meer: ANBI-gegevens

Contact:
Mathilde Smit, 
tel. 020 - 788 21 18
e-mail mathilde.smit@hollandfestival.nl