VRIENDEN

Word nu Vriend en maak het Holland Festival mee!

Ieder jaar in juni haalt het Holland Festival het beste wat er in de wereld te zien is aan podiumkunsten naar Amsterdam. Het festival vindt plaats op culturele podia en op onverwachte locaties verspreid over de hele stad. Bezoekers ontmoeten elkaar in een gastvrije en feestelijke sfeer en hebben altijd iets om over te praten - de verschillende perspectieven die kunstenaars bieden in de magie van de theater- of concertzaal.

Het Holland Festival wordt al vanaf de oprichting in 1947 mede mogelijk gemaakt met steun van donateurs. Draagt u ook bij aan de toekomst van het Holland Festival? Vergroot dan nu uw Holland Festivalbelevenis en word Vriend.

 Liefhebber 345x200  Begunstiger 345x200
 Jonge Begunstiger 345x200  Beschermer 345x200
 Hartsvriend 345x200  Nalatenschap_Oikospiel

klik hier voor meer kunstenaarsportretten

Fiscale voordelen & laatste jaar van de Nieuwe Geefwet

Het Holland Festival heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Nieuwe Geefwet met een jaar verlengd
Sinds 2012 is de Nieuwe Geefwet van kracht die in eerste instantie vijf jaar zou gelden. Deze regeling maakt schenken aan een culturele ANBI nog voordeliger. De Nieuwe Geefwet is met een jaar verlengd tot en met 2017. Onder de Nieuwe Geefwet kunt u het totaal van uw giften aan culturele instellingen voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage, 100%, aftrekken van de inkomstenbelasting.

Periodieke schenkingen
Bovendien zijn er belastingvoordelen als u periodiek schenkt met een schenkingsovereenkomst. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting  en kennen geen drempels en maxima. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal vijf jaar. Om periodiek te schenken vult u beide exemplaren van het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ in en stuurt u beide exemplaren naar het Holland Festival. U ontvangt van ons een exemplaar retour voor uw administratie.

Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, minus uw persoonsgebonden aftrek.