VACATURES

Momenteel zijn er twee vacatures bij het Holland Festival:
- hoofd development
- tekstschrijver

Het Holland Festival zoekt een hoofd development. Bij voorkeur per ingang van 1 november 2019. 

Holland Festival

Het Holland Festival is het grootste internationale podiumkunstenfestival van Nederland. Elk jaar in juni toont het festival op culturele podia en op locaties verspreid over Amsterdam alle disciplines binnen de podiumkunsten: theater, dans, muziek, muziektheater en diverse multidisciplinaire vormen. Het Holland Festival is voortdurend in ontwikkeling en biedt een afwisselend programma. Het getoonde werk moet idealiter een onvergetelijke indruk achterlaten: door de inhoud, de kwaliteit van makers en uitvoerenden en de ervaring die het biedt. 

Het Holland Festival is ‘state of the art’ en wil zijn positie als toonaangevend, trendsettend internationaal podiumkunstenfestival continueren. Het toont werk van Westerse en niet-Westerse makers, initieert internationale coproducties en geeft opdrachten aan Nederlandse kunstenaars en gezelschappen. 

Afdeling development

De afdeling development is verantwoordelijk voor het vergroten en in stand houden van het financieel draagvlak van het Holland Festival. Zij zoekt daarbij naar inhoudelijk gemotiveerde partnerships. Vergroting van het maatschappelijk draagvlak is inherent aan de werkwijze van het Holland Festival. Het streven is dat de organisatie samen met zijn externe relaties dezelfde sterke boodschap uitstraalt. Het verwerven van private inkomsten doet de afdeling uit vooral drie bronnen: private fondsen, particulieren en corporate sponsoring. De afdeling zorgt voor ongeveer 25% van de inkomsten van het totale organisatiebudget. 

Hoofd development

Het afdelingshoofd maakt samen met de directeur het beleid, geeft leiding aan de afdeling en houdt zich vooral bezig met het verwerven van grote giften en contacten met bestaande en potentiële grote gevers en corporate accounts. Het hoofd legt direct verantwoording af aan de directeur en maakt deel uit van het stafoverleg. 

Taken

Beleid & strategie

-     Samen met de directeur verantwoordelijk voor de strategie t.a.v. het gehele developmentbeleid;

-     Opstellen en mede uitvoeren van beleid ten aanzien van de werving van private inkomsten;

-     Opstellen en mede uitvoeren van beleid om bestaande partners te blijven verbinden;

-     Maken van (jaar)plannen en begrotingen ten behoeve van het wervingsbeleid;

-     Identificeren van en contact leggen met mogelijke sponsoren in het bedrijfsleven, fondsen en particuliere (grote) gevers, in nauwe samenwerking met directeur, Raad van Toezicht en andere stakeholders;

-     Herkennen, initiëren en uitwerken van voorstellen van potentiële samenwerkingsverbanden, deze benaderen met een zowel strategische als praktische aanpak, en deze enthousiasmeren, betrekken en (blijven) binden;

-     Identificeren en ontwikkelen van manieren om de effectiviteit van development-activiteiten te verbeteren;

-     Ontwikkelen en onderhouden van een waardevol (relatie-)netwerk met fondsen, (potentiële) sponsoren en relevante derden;

-     De interne organisatie en de externe stakeholders blijvend betrekken en inzetten bij development. 

Leidinggeven aan de afdeling development

-     Coördineren van een doelmatige taakverdeling en afstemming tussen de medewerkers, zodat resultaten op effectieve wijze zowel in productieve als in kwalitatieve zin worden gerealiseerd;

-     Coördineren van processen, systemen en procedures;

-     Begeleiden van fonds- en sponsoraanvragen en de (financiële en juridische) afhandeling en administratie hiervan. 

Competenties

Het hoofd development van het Holland Festival:

-     Is van nature communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk).;

-     Werkt doel- en resultaatgericht;

-     Is ondernemend en assertief;

-     Is alert en opmerkzaam;

-     Is attent en empathisch;

-     Werkt proactief;

-     Denkt innovatief;

-     Heeft visie op trends en ontwikkelingen binnen development en kan deze omzetten in effectief beleid. 

Kennis & ervaring

-     WO/HBO opleiding en minimaal 4 jaar relevante werkervaring als hoofd van een developmentafdeling, bij voorkeur bij een (podium)kunsteninstelling (bewezen staat van dienst);

-     Heeft uitstekende relaties binnen relevante (inter)nationale sociale en culturele netwerken;

-     Kennis van en goede relaties met fondsen op het gebied van kunst & cultuur;

-     Beschikt over een relevant netwerk in het bedrijfsleven;

-     Excellente communicatieve en representatieve vaardigheden en voelt zich thuis in uiteenlopende gezelschappen;

-     Aangename en professionele gesprekspartner voor vermogende particulieren en directies van fondsen en bedrijven;

-     Uitstekende beheersing van de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift.

Wat bieden wij

Holland Festival biedt een inspirerende en levendige werkomgeving bij het grootste podiumkunstenfestival van Nederland. Salariëring geschiedt conform de arbeidsvoorwaarden van het Holland Festival. Holland Festival onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wil graag dat zijn team een afspiegeling van de huidige maatschappij is. 

Contact- en vacature informatie

Voor meer informatie over deze vacature kan telefonisch contact worden opgenomen met Emily Ansenk, directeur, tel: 020 - 7882101 of per e-mail: [email protected] 

Stuur vóór 23 september a.s. jouw sollicitatiebrief met CV ter attentie van Emily Ansenk. 
E-mail: [email protected]. onder vermelding van 'Sollicitatie hoofd development'. Wij nemen alleen reacties in behandeling van kandidaten die aan de functie-eisen voldoen.

Acquisitie:
Het Holland Festival stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.

Het Holland Festival zoekt een ambitieuze tekstschrijver (0,5 fte).

De tekstschrijver maakt deel uit van de afdeling Communicatie & Marketing en werkt intensief samen met de afdelingen Programmering en Development en met de directeur. Hij/zij: 

  • Schrijft teksten op voorstellingsniveau (brochureteksten, programmatoelichtingen, interviews, biografieën), festivalniveau (thema’s, hoofdlijnen) en organisatieniveau (terugblik, jaarverslag, beleidsplan, aanvragen)
  • Doet daartoe, op verzoek van en op eigen initiatief, inhoudelijke (desk)research met betrekking tot festivalproducties en -thema’s en is aanwezig tijdens relevante overleggen
  • Voert  inhoudelijke en tekstuele (eind)redactie, al dan niet in overleg met programma-managers en/of hoofd Communicatie
  • Is in staat artistiek inhoudelijke tekstmateriaal te vertalen in enthousiasmerende en wervende korte teksten.

   Vereisten:
  • Afgeronde opleiding musicologie of theaterwetenschap, of vergelijkbaar niveau
  • Brede kennis van het internationale podiumkunstenveld, actief bezoeker van voorstellingen en concerten
  • Brede algemene ontwikkeling en het vermogen om verbanden te leggen tussen het maatschappelijk discours in bredere zin en voorstellingen binnen het festival
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Goede schriftelijke beheersing van het Engels is een voorwaarde. Schriftelijke kennis van Duits en/of Frans is een pré
  • Duidelijk aantoonbare ervaring in het schrijven over podiumkunsten
  • Vermogen om zowel wervend, informatief als zakelijk te kunnen schrijven in een consistente stijl die past bij festival, doelgroep en medium
  • Sterk in planning en coördinatie, stressbestendig en flexibel in tijdsbesteding.

Het betreft een parttime functie (0,5 fte) binnen de festivalorganisatie in Amsterdam. De precieze omvang en invulling kunnen in de loop van de contractperiode worden bijgesteld. Aanstelling vindt zo spoedig mogelijk plaats, in eerste instantie voor de periode van één jaar, met een proeftijd van een maand. Het Holland Festival volgt wat betreft salariëring de cao Theater, de functie wordt ingedeeld in schaal VI. Holland Festival onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wil graag dat zijn team een afspiegeling is van de huidige maatschappij. 

Belangstellenden worden verzocht een sollicitatiebrief met cv en een selectie van eerder geschreven teksten (maximaal vier A4, inclusief vermelding van publicatieplek of opdrachtgever) voor 23 september te richten aan Holland Festival, t.a.v. Norbert Bode, Hoofd Communicatie & Marketing. Sollicitaties worden uitsluitend in ontvangst genomen via: https://holland-festival.homerun.co/tekstschrijver

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Norbert Bode, tel: (020) 788 21 00.

Acquisitie:
Het Holland Festival stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.