VACATURESMomenteel heeft het Holland Festival de volgende vacatures:

- Festivalmedewerker
- Medewerker kaartverkoop
- Voorzitter Raad van Toezicht
- Medewerker development particulieren

Holland Festival zoekt tijdelijke festivalmedewerkers

Holland Festival toont ieder jaar de beste podiumkunsten van over de hele wereld: theater, dans, muziek, opera, film en beeldende kunst. Dankzij het Holland Festival worden internationaal geroemde voorstellingen naar ons land gehaald die anders aan Nederland voorbij zouden gaan.

Bij het festival werkt een team van ongeveer 25 enthousiaste en bevlogen medewerkers en 100 tijdelijke festivalmedewerkers. In deze dynamische en inspirerende werkomgeving ben jij als tijdelijke medewerker onmisbaar voor het slagen van het festival. Bovendien krijg je zo een unieke inkijk achter de schermen van een internationaal podiumkunstenfestival.

Voor komende editie zoeken wij representatieve, klantvriendelijke collega’s die affiniteit hebben met kunst en cultuur. Solliciteren kan via de link onderaan deze pagina.

Wij zoeken medewerkers voor de volgende functies:

PRODUCTIEMEDEWERKER ALGEMEEN

 • Licht productiewerk variërend van schilderen tot het kopen van setbenodigdheden en catering/horeca ondersteuning;
 • Ondersteuning bij laden en lossen en op- en afbouw decors;
 • Licht technisch werk (als je hier ervaring mee hebt)

 PROMOTIEMEDEWERKER 

 • Kaartcontrole en informatieverstrekking aan publiek;
 • Verkoop van programmaboeken en merchandise;
 • Suppoosten bij kunstinstallaties;
 • Kaartverkoop op locatie;
 • Gastheer/-vrouw bij ontvangsten

 FUNCTIE-EISEN

 • Je bent representatief, klantvriendelijk en hebt affiniteit met kunst en cultuur;
 • Je wilt op uurbasis werken;
 • Je hebt geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden; de werkzaamheden vinden meestal plaats tussen 06.00 uur en 02.00 uur en soms ’s nachts;
 • Je bent voldoende inzetbaar gedurende de maanden mei en juni; de werkperiode is van 1 juni t/m 30 juni

 GEBODEN

 • Voor de werkzaamheden geldt een vergoeding van €12,65 bruto per uur;
 • Je krijgt een oproepkrachtenpas waarmee je met korting voorstellingen van het Holland Festival kunt bezoeken en er worden leuke medewerkersborrels georganiseerd;
 • Je krijgt een unieke kijk achter de schermen van bijzondere producties;
 • Je wordt onderdeel van een enthousiast en internationaal oproepkrachtenteam.

Wij willen graag een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving en zijn daarom op zoek naar meer diversiteit in ons medewerkersbestand. Wij hopen daarom sollicitaties te ontvangen van kandidaten met diverse culturele achtergronden.

Reageren op deze vacature kan t/m vrijdag 3 april via
https://holland- festival.homerun.co/tijdelijke-festivalmedewerker

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 14 – 17 april. Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met Minke Voorn, coördinator oproepkrachten, [email protected].

medewerker kaartverkoop

Het Holland Festival zoekt op korte termijn een accurate en servicegerichte

Medewerker Kaartverkoop (voor bepaalde tijd)
april – mei 2020 80% per week
juni 2020 100% per week


Als Medewerker Kaartverkoop maak je deel uit van de afdeling Communicatie & Marketing en verwerk je samen met de coördinator de kaartverkoop voor de voorstellingen van het Holland Festival. Je werkt nauw samen met de kassa van Internationaal Theater Amsterdam die het kaartverkoopsysteem faciliteert.

Je bent mede verantwoordelijk voor:

 • Beheer van kaartverkooproutines en contingenten
 • Verzorgen van actuele informatie voor theaterkassa’s van de verschillende festivallocaties
 • Contact met/ondersteunen van publiek en genodigden over kaartverkoop
 • Afhandeling van genodigden en sponsorbestellingen
 • Verzorgen van gastenlijsten voor staf van het Holland Festival;
 • Placeren van genodigden bij onder meer de openingsvoorstelling, vriendenvoorstelling en eventuele slotvoorstelling
 • aansturen van tijdelijk kassapersoneel

Wij zoeken

Je hebt minimaal een MBO-opleiding, bent accuraat, communicatief, in staat gestructureerd en oplossingsgericht te werken, stressbestendig, service gericht en je vindt het leuk om met klanten te werken. Je beheerst de Nederlandse taal goed en hebt goede Engelse vaardigheden. Ervaring met (kaartverkoop) boekingssystemen en affiniteit met podiumkunsten is een pré.

Wij bieden

Het Holland Festival biedt je een inspirerende en levendige werkomgeving bij een van Nederlands meest prestigieuze podiumkunstenfestivals. Onze programmering is internationaal, divers en vooruitstrevend. Wij willen graag een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving en zijn op zoek naar meer diversiteit in ons team.

Salariëring geschiedt conform de arbeidsvoorwaarden cao Nederlands Theater.

Stuur je motivatiebrief met CV naar het Holland Festival, t.a.v. Norbert Bode, Hoofd Communicatie & Marketing, [email protected] o.v.v. ‘Sollicitatie’.

Voor meer informatie: Runa Stam, coördinator Kaartverkoop, tel: (020) 788 21 21.

Het Holland Festival zoekt een nieuwe Voorzitter Raad van Toezicht

Het Holland Festival is sinds 1947 het grootste internationale podiumkunstenfestival van Nederland, dat jaarlijks rond de 100.000 bezoekers trekt. Elk jaar in juni toont het festival op een groot aantal locaties in Amsterdam alle disciplines binnen de podiumkunsten: theater, dans, muziek, muziektheater en diverse interdisciplinaire vormen, waarbij wordt gezocht naar aansluiting bij andere genres, zoals beeldende kunst, digitale kunst en film. 

Het reguliere aanbod van podiumkunsten in Amsterdam en de rest van Nederland is groot en van hoge kwaliteit. Het Holland Festival voegt daar werk aan toe dat anders wellicht aan Nederland voorbijgaat en/of werk dat de blik van de toeschouwers verruimt en een bijzondere kijk op de wereld van vandaag biedt. Daarnaast maakt het festival internationale coproducties mogelijk en daarmee nieuw werk van internationaal opererende kunstenaars. Het festival is in staat om werk te brengen dat door anderen niet geproduceerd of getoond kan worden; werk dat complex is, veel productionele kennis, expertise en mankracht vergt en dus vaak kostbaar is. 

Vanaf 2020 gaat een nieuwe kunstenplanperiode in. Het festival is opgenomen in de culturele basisinfrastructuur en ontvangt jaarlijks subsidies van het ministerie van OCW en de gemeente Amsterdam. Deze subsidies vormden met ongeveer 60% het fundament van de totale inkomsten en maken van het Holland Festival een solide partner. Al sinds de oprichting in 1947 wordt het festival daarnaast mogelijk gemaakt door bijdragen van private financieringsbronnen. Het actief werven en betrekken van private partners is van steeds groter belang. Het internationale, artistieke en vooruitstrevende programma van het Holland Festival kan alleen tot stand komen met de steun van de subsidiënten, private fondsen, bedrijfsponsors en particuliere donateurs. 

Sinds 2018 is de governance structuur van de Stichting Holland Festival gewijzigd naar een éénhoofdig bestuur. De Algemeen Directeur is zakelijk en artistiek eindverantwoordelijk. Tevens wordt er gewerkt vanuit een nieuw model waarin voor elke festivaleditie op voordracht van de Algemeen Directeur en de programmamanagers een of twee Associate Artists worden benoemd die zich voor de duur van één editie aan het festival verbinden. Voor het Holland Festival van 2020 is dit de Amerikaanse choreograaf, regisseur, schrijver en danser Bill T. Jones. 

Het Holland Festival is een stichting die per 1 september 2019 wordt geleid door Algemeen Directeur Emily Ansenk. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op de grote lijnen van het beleid van het Holland Festival en stelt begroting, jaarrekeningen en beleidsplan vast. 

Wegens het verlopen van zittingstermijnen is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe Voorzitter. De Raad van Toezicht is breed samengesteld, en streeft naar een evenwichtige opbouw waarbij verschillende competenties en een brede mate van diversiteit geborgd zijn. 

Algemene Profielschets Voorzitter

De Voorzitter is eerste aanspreekpunt voor de Algemeen Directeur en zo nodig  voor de stafleden in geval onderwerpen van meer structurele aard aan de orde komen. Hij/Zij geeft leiding aan het debat over de belangrijkste onderwerpen die het Holland Festival raken zoals het kunstenplan, de subsidies, de private fondsen en de visie op de rol die kunst en cultuur in het algemeen en het Holland Festival in het bijzonder speelt of zou moeten spelen. De Voorzitter beschikt over een relevant netwerk op het terrein van relevante subsidiënten en met name ook (potentiële) Private Fondsen. De Voorzitter zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het Holland Festival en is op relevante momenten het gezicht van het Festival naar buiten. 

De Voorzitter van de Raad van Toezicht beschikt over de volgende competenties

 • heeft kennis van en affiniteit met de culturele sector in het algemeen en de (inter-) nationale podiumkunsten en vooraanstaande culturele festivals in het bijzonder en is in staat op dat terrein mede een beleidsvisie te ontwikkelen en uit te dragen;
 • is in staat toe te zien op de strategie en het beleid van de stichting, dan wel deze -  in samenspraak met de Algemeen Directeur, staf en overige leden van de Raad van Toezicht - voor te bereiden en uit te laten voeren, alsmede in staat de doelstellingen van de stichting helder te formuleren zowel in- als extern; 
 • heeft  toezichthoudende en /of bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in soortgelijke stichting(en) Is in staat de goede samenwerking tussen Directie, Staf en Raad van Toezicht te bevorderen,  heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties;
 • zorgt voor het bevorderen van de goede onderlinge verstandhoudingen tussen Directie en staf en is in staat problemen te signaleren en - zo nodig met hulp van de overige leden van de Raad van Toezicht - eventuele conflictsituaties te voorkomen dan wel op te lossen;
 • heeft ruime ervaring en affiniteit met diversiteits-en inclusiviteitsvraagstukken in de culturele sector.
 • beschikt over relevante netwerken: o.a. openbaar bestuur, culturele instellingen, media, bedrijfsleven, fondsen en maatschappelijke organisaties;
 • is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • is in staat om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en Algemeen Directeur onafhankelijk en kritisch te opereren en bij ontstentenis maatregelen te nemen teneinde  in de leiding van de stichting te (doen) voorzien;
 • heeft voldoende tijd om invulling te geven aan het voorzitterschap respectievelijk voor het gedurende het Holland Festival regelmatig bezoeken van voorstellingen en concerten;
 • Is in staat te zorgen voor de navolging en de opvolging van de Statuten, Reglement Bestuur en Reglement Raad van Toezicht en het onderschrijven, toepassen en uitleggen van de Code Cultural governance
 • Is flexibel en stressbestendig.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht van het Holland Festival vergadert zo vaak als nodig is en tenminste vier keer per jaar. Er wordt overdag vergaderd. De Raad treft elkaar tenminste één keer gedurende het Holland Festival voor gezamenlijk bezoek en daarnaast in ieder geval één keer per jaar voor een strategie sessie, met in ieder geval de meerjarige visie, organisatie en governance als onderwerpen op de agenda. De Voorzitter bereidt de vergaderingen voor in overleg met de Algemeen Directeur. 

Bezoldiging
Het betreft een onbezoldigde functie.  

Procedure
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan kunt u reageren door uw motivatie en cv te sturen naar [email protected].
Uw sollicitatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Reageren is mogelijk tot en met 23 februari. 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Dani Bicker Caarten: 06-39723505. 

Er zullen gesprekken worden gevoerd met kandidaten door een sollicitatiecommissie bestaande uit enkele leden van de Raad van Toezicht. Gesprekken vinden plaats op het kantoor van het Holland Festival, in aanwezigheid van de Algemeen Directeur.

medewerker development particulieren

Houd je van theater, dans, muziek en muziektheater? En weet je anderen enthousiast te maken daarvoor? Kom dan werken bij het Holland Festival als medewerker Development particulieren!

Holland Festival

Het Holland Festival is het internationale performing arts festival van Nederland. Het werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog om in de wederopbouw de blik naar andere culturen te verruimen en de meest veelzijdige voorstellingen naar Nederland te halen. Een doel dat vandaag de dag nog steeds actueel is.

Elk jaar in juni toont het festival op culturele podia en op locaties verspreid over Amsterdam alle disciplines binnen de podiumkunsten: theater, dans, muziek, muziektheater en diverse multidisciplinaire vormen. Internationale makers presenteren nieuw, verrassend, uitdagend, uitnodigend en veelzeggend werk. Ze brengen onbekende verhalen en perspectieven mee die wij verbinden aan thema’s die in Nederland spelen.

Het festival presenteert werk van grote namen als Pina Bausch, Karlheinz Stockhausen, Maria Callas en Fairouz, maar ook werk van artiesten die voor Nederland onbekend zijn. In 2020 werken we onder andere samen met bijzondere artiesten als Bill T. Jones, Sami Yusuf, Susanne Kennedy en Snarky Puppy.

Het Holland Festival krijgt subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gemeente Amsterdam en kan daarnaast niet zonder de steun van fondsen, sponsors en particuliere schenkers. De afdeling Development is verantwoordelijk voor het vergroten en in stand houden van deze inkomsten en het relatiebeheer dat daarbij hoort.

In deze functie ben je een van de gezichten van het Holland Festival met als belangrijkste taak het uitbouwen en beheren van de Vriendenkringen: Beschermers, Begunstigers en Liefhebbers en overige particuliere relaties.

Taken

• Ontwikkelen en onderhouden van waardevolle relaties met (potentiële) particuliere donateurs;

• Ontwikkelen en uitvoeren van een nalatenschapsbeleid;

• Ondersteunen van de directeur en het hoofd Development bij het ontwikkelen van relaties met de grootste gevers (Hartsvrienden en Governors);

• Coördineren en uitvoeren van de Vriendenadministratie en communicatie-uitingen voor Vrienden en partners;

• Leveren van een hoog niveau van klanttevredenheid en service;

• Maken van een effectief en aantrekkelijk activiteitenplan per festivaljaar;

• Coördineren, in samenwerking met de afdeling productie, van de ontvangsten van development-partners binnen en buiten het festival;

• Gastheer/vrouw zijn tijdens ontvangsten en activiteiten.

Competenties

• Affiniteit met (internationale) podiumkunsten;

• Excellente communicatieve en representatieve vaardigheden en voelt zich thuis in uiteenlopende gezelschappen;

• Flexibel, doel- en resultaatgericht;

• Initiatiefrijke en praktische instelling, hands-on mentaliteit;

• Nauwkeurig en systematisch;

• Attent en empathisch;

• Een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan werken.

Kennis & ervaring

• WO/HBO opleiding en minimaal 2 jaar relevante werkervaring;

• Goede kennis van CRM systemen en dataverwerking;

• Op de hoogte van fiscale regelingen voor private donaties;

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat bieden wij?

Holland Festival biedt een inspirerende en levendige werkomgeving. Als medewerker Development heb je een uitdagende functie voor 38 uur per week. Je komt in een gedreven team bestaande uit het hoofd Development en drie andere collega’s die werken aan duurzame relaties met fondsen, bedrijven en particulieren. Salariëring geschiedt conform de arbeidsvoorwaarden van het Holland Festival. Het Holland Festival streeft naar een afspiegeling van de Nederlandse samenleving in het personeelsbestand. In dat kader hopen wij van harte sollicitaties te ontvangen van kandidaten met diverse culturele achtergronden.

Heb je interesse?

Upload je motivatie en CV uiterlijk 15 maart 2020 via onderstaande button.

https://holland-festival.homerun.co/medewerker-development-particulieren

Wij nemen alleen reacties in behandeling van kandidaten die aan de functie-eisen voldoen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mathilde Smit, hoofd Development, via telefoonnummer: 020 7882118.

Het Holland Festival stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.