VACATURES

Momenteel heeft het Holland Festival de volgende vacatures:

1) Artistiek leider
2) stagiair(e) afdeling development

Het Holland Festival zoekt per 1 januari 2018 een

artistiek leider

die de festivaledities van 2019, 2020, 2021 en 2022 zal samenstellen.

Het Holland Festival is een internationaal toonaangevend podiumkunstenfestival dat in zijn programmering ruim baan geeft aan innovatie en de introductie van nieuwe namen en nieuwe vormen. Het festival koppelt gevierde kunst(enaars) aan ‘experiment’ of aan voor het publiek gewaagdere vormen van podiumkunst. Het jaarlijks festivalprogramma weet ingewijden te verrassen, laat het bredere festivalpubliek genieten en weet nieuw publiek te verleiden een bezoek te brengen aan een festivalvoorstelling of –concert. Het Holland Festival is en blijft een festival waarbij de kunst en ‘de artistieke blik’ prevaleert, een ‘artist-driven’ festival: via de blik van de kunstenaar aanschouwen we de wereld, het is de kunst die richting geeft aan het festival. 

Het Holland Festival wil daarbij een festival van deze tijd zijn; de kwalitatief hoogwaardige programmering moet de tijd weerspiegelen of er juist weerstand aan bieden, duidelijk moet in elk geval zijn dat de betreffende festivaleditie ‘de tijd op de huid zit’. Het Holland Festival is ook een significant festival, met een publieksbereik van (afhankelijk van de grootte van de editie) rond de 75.000 bezoeken en een zaalbezetting van circa 80%. Het festival is gedurende de maand juni heel zichtbaar in Amsterdam en wil een zo groot en divers mogelijk publiek aan zich binden en jaarlijks nieuw publiek verleiden een bezoek te brengen aan een voorstelling van het festival.

Context

Het Holland Festival is opgenomen in de basis-infra-structuur van de rijksoverheid en de gemeente Amsterdam en ontvangt van beide overheden subsidie. Naast deze subsidie zijn publieksinkomsten, bijdragen van private fondsen en corporate sponsors, en donaties van particulieren (Vrienden van het Holland Festival) van groot belang. 

Het besturingsmodel van het Holland Festival is gewijzigd en er is vanaf 1 januari 2018 sprake van een algemeen directeur die belast is met de eindverantwoordelijkheid voor het gehele beleid. De artistieke leider functioneert onder de algemeen directeur, maar heeft rechtstreeks toegang tot de raad van toezicht, o.a. door het bijwonen van de rvt-vergaderingen. 

Bij het festival werken twee programmeurs – een voor theater en dans en een voor muziek  en muziektheater - met een goede (inter)nationale reputatie die beiden over een groot en relevant netwerk beschikken. Het zijn de programmeurs die het artistiek team – bestaande uit de artistiek leider, de algemeen directeur en henzelf – op basis van deels vooraf door de artistiek leider bepaalde artistieke interesse, relevantie en urgentie - voorzien van ideeën en mogelijkheden.

De artistiek leider

De artistiek leider is de aanvoerder van dit team, hij/zij bevraagt, bediscussieert, stelt voor en geeft het Holland Festival vier edities lang een eigen artistiek gezicht. Hij/zij kan zijn ideeën en interesse, zijn opvattingen over kunst en maatschappij en de plek die het festival inneemt of zou moeten innemen goed beredeneren. 


Gezien de samenstelling van het team wordt gezocht naar een kunstenaar. We verwachten dat hij/zij vanuit een eigen artistieke handtekening een richtinggevende inbreng heeft die onze blik scherpt, ons verrast of verbaast en het festivalprogramma daarmee een nieuwe impuls geeft. Het behoort tot de mogelijkheden dat het werk van de betreffende kunstenaar in (een aantal edities van) het Holland Festival te zien zal zijn. 

De artistiek leider

- beschikt over internationale ervaring of in elk geval een aantoonbare internationale blik
- heeft een brede interesse in de verschillende podiumkunstendisciplines
- is verbaal begaafd en kan in teamverband uitstekend functioneren
- heeft affiniteit met het gevoerde beleid van het Holland Festival (zoals onder andere vastgelegd in het beleidsplan 2017-2020) en is zich bewust van de subsidievoorwaarden van het Holland Festival.

De artistiek leider wordt voor vier edities aangesteld. Het contract begint in principe in januari 2018 en loopt af na de laatste van de vier edities (eind juni 2022).  Er wordt uitgegaan van een tijdsbelasting van circa 50%. Er kan een dienstverband of een overeenkomst van opdracht worden aangegaan. De vergoeding is ‘marktconform’ waarbij het Holland Festival de daartoe gestelde regels (WNT) hanteert.

Op deze website zijn het beleidsplan 2017-2020 en recente jaarverslagen te vinden. Ook het festivalprogramma 2017, het archief 70 jaar Holland Festival en diverse achtergronden zijn te bekijken via deze site. Via de Holland Festival-app en het Holland Festival-kanaal op Youtube zijn diverse video- en audioclips te zien/beluisteren. 

Indien u geïnteresseerd bent in de functie en over de hierboven beschreven kwalificaties beschikt, wordt u verzocht uw curriculum vitae en een motivatie te sturen waarin u kort ingaat op uw visie op het Holland Festival. Dit kan tot 9 september naar het volgende adres: [email protected] o.v.v. artistiek leider. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld. 

De eerste gesprekken worden gevoerd op 19, 20 en 21 oktober.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


2) stagiair(e) afdeling development

Heb jij interesse om meer te leren over  fondsen- & sponsorwerving in de culturele sector en heb je een passie voor internationale podiumkunsten? Het Holland Festival zoekt een stagiair(e) voor de afdeling development. 

Holland Festival
Al vanaf de oprichting in 1947 wordt het Holland Festival mede mogelijk gemaakt met steun van donateurs, fondsen en bedrijfssponsoren. En in 2017, 70 jaar oud, gelooft het festival dat kunst van wereldklasse niets aan relevantie verloren heeft: het verbreedt de horizon, scherpt de geest, vergroot empathie, het verrast en inspireert. Het Holland Festival is het oudste en grootste internationale podiumkunstenfestival in Nederland. Het festival presenteert jaarlijks in de maand juni op de grote podia van Amsterdam en op onverwachte locaties ongeveer 45 toonaangevende voorstellingen op het gebied van opera, dans, muziek, muziektheater, theater uit de hele wereld. Het Holland Festival introduceert naast wereldberoemde makers ook veelbelovende artiesten in Nederland en geeft Nederlandse kunstenaars een internationaal platform.

Development
De afdeling development is onderdeel van het vaste Holland Festivalteam en richt zich op het verwerven van financieel draagvlak bij particulieren, bedrijven en fondsen. Dankzij deze essentiële steun wordt de internationale programmering van het Holland Festival mede mogelijk gemaakt. De afdeling development zoekt een stagiair(e) die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en indienen van aanvragen bij fondsen, het doen van research en bij algemene werkzaamheden van de afdeling. Tijdens de stage ben je onderdeel van het Holland Festivalteam en leer je de werkzaamheden van de afdeling development goed kennen.

Stageperiode
Stageperiode:      4-6 maanden
Start:                      bij voorkeur in oktober 2017
Aantal uur:            24 uur in de week

Je werkzaamheden bestaan uit:
-      Ondersteunen bij het ontwikkelen, schrijven en indienen van fondsenaanvragen
       voor het Holland Festival in 2018 en de afronding van aanvragen van de
       festivaleditie 2017;
-      Onderzoek doen naar potentiële nieuwe fondsen, sponsors en particuliere donateurs;

-      Mede-organiseren van activiteiten voor huidige donateurs en partners;
-      Algemene ondersteuning ten behoeve van de afdeling development.

Profiel:
-      Bezig met of een afgeronde relevante zakelijke/ commerciële HBO- of WO opleiding
       (bijvoorbeeld Cultureel Ondernemerschap of Communicatie);

-      Zelfstandig kunnen werken, er is ruimte voor initiatief;
-      Kunnen werken binnen een team;
-      Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
-      Representatief, flexibel en praktisch;
-      Affiniteit met internationale podiumkunsten;
-      Je vindt het een uitdaging om mee te denken hoe het Holland Festival zijn
       (financiële) draagvlak kan vergroten.

Heb je interesse?
Stuur een motivatie en je CV voor maandag 11 september naar Nicole Mooij: [email protected]. Gesprekken vinden plaats in de week van 18 september. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicole Mooij, via telefoonnummer: 020 7882114.