Nalaten aan het Holland Festival

Holland Festival

Het Holland Festival gelooft dat kunst bijdraagt aan een betere wereld. Kunst verruimt de blik van de toeschouwer. Daarvoor vraagt het wel iets: stil zitten, telefoon uitzetten en overgave aan het kunstwerk. Die investering levert een ander perspectief op - een blik op andere mensen, andere levens, andere keuzes - en zorgt ervoor dat toeschouwers verrast worden, geschokt of ontroerd. Met als gewenst gevolg dat ze nieuwsgieriger worden, openstaan voor verrassingen en minder geneigd zijn iets vreemds af te wijzen.

Het festival neemt al ruim zeventig jaar het voortouw bij introducties van nieuwe namen bij een relatief groot publiek.  Met zijn programmabudget beschikt het over artistiek durfkapitaal en de investering daarvan levert onvergetelijke eyeopeners en enerverende ervaringen op. Ook dat kenmerkt een vitaal en avontuurlijk festival.

Nalatenschappen in de vorm van een legaat of erfstelling

U kunt het Holland Festival opnemen in uw testament. Via een erfstelling of legaat kunt u na uw overlijden een belangrijke bijdrage leveren om het Holland Festival ook in de toekomst mogelijk te maken. Nalatenschappen in de vorm van een legaat of erfstelling zijn eenvoudig te regelen via de notaris. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mathilde Smit via 020-7882118 of per e-mail.