Nalaten aan het
Holland Festival

DRAAG BIJ AAN DE KUNST VAN DE TOEKOMST

Het Holland Festival gelooft dat kunst bijdraagt aan een betere wereld. Kunst verruimt de blik van de toeschouwer. Het Holland Festival daagt uit, reflecteert en confronteert, leert je over geschiedenissen en culturen die je nog niet kende, brengt je in contact met internationale podiumkunsten waar makers te zien zijn die elders in het land niet te zien zijn en maakt bijzondere samenwerkingen mogelijk. 

Als particuliere donateur stimuleer je de verruimende blik draag je bij aan verschillende aspecten van het festival.

 

  • Programmering
    Het festival neemt al ruim zeventig jaar het voortouw bij het introduceren van nieuwe namen bij een relatief groot publiek. Met zijn programmabudget beschikt het over artistiek durfkapitaal en de investering daarvan levert onvergetelijke eyeopeners en enerverende ervaringen op. Ook dat kenmerkt een vitaal en avontuurlijk festival.
  • Educatie
    Het festival organiseert naast de voorstellingen ook verdiepingsmomenten. Waar wij als festival discussie faciliteren maar ook kennis delen met het kunstvakonderwijs .
  • Talent & ontwikkeling.
    Het festival biedt ook podium aan mid-career artiesten (VOORBEELDEN van succesvolle artiesten)
Meer

NALATEN AAN HET HOLLAND FESTIVAL

Het is mogelijk het Holland Festival op te nemen in uw testament. Via een erfstelling of legaat kan na uw overlijden een belangrijke bijdrage worden  geleverd om het Holland Festival ook in de toekomst mogelijk te maken. Dit is eenvoudig te regelen via de notaris. Het is ook mogelijk om een donatie te doen ter nagedachtenis aan een dierbare. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

STICHTING GEGEVENS

Stichting Vrienden van het Holland Festival

Rekeningnummer NL86RABO 0153 2793 62

Fiscaal nummer (RSIN) 8071.93.823

Lees meer: ANBI-gegevens