Board of Governors

BOARD OF GOVERNORS

Met hun expertise, inhoudelijke betrokkenheid en netwerk dragen Governors bij aan het succes van het Holland Festival. Van hen ontvangt het festival de grootste particuliere giften. Door het jaar heen betrekt het Holland Festivalteam de Governors bij de voorbereiding van het festival. Ieder jaar reizen we naar een bijzondere locatie in het buitenland die te maken heeft met het komende festival. We vertellen je graag persoonlijk over het Governorschap en het uitgebreide programma dat daarbij hoort.

SCHENKEN AAN EEN CULTURELE INSTELLING OF GOED DOEL

Het Holland Festival heeft de status van culturele ANBI.
Bij een schenking aan een organisatie met een ANBI-status is het mogelijk om de gift af te trekken van je belastbaar inkomen. Hoeveel je mag aftrekken hangt af van de soort gift en de grootte van de gift. Goed om te weten: schenkingen aan verschillende organisaties met ANBI-status mogen bij elkaar opgeteld worden. 

Lees meer bij: Fiscale voordelen & Geefwet