Bedrijven

Verbinding met in Amster­dam gevestigde bedrijven

Amsterdam en het Holland Festival horen bij elkaar, ze staan beide voor internationale allure en open voor inspiratie en innovatie. Met de kernwaarden van het Holland Festival: internatio­naal, vernieuwing en kwaliteit wordt verbinding gezocht met in Amster­dam gevestigde bedrijven die waarde hechten aan een bloei­end cultureel leven in hun stad.

Word sponsor

Verbind u aan het Holland Festival en draag bij aan een festival dat al meer dan zeventig jaar garant staat voor een onderscheidend, toonaangevend programma met een eigen signatuur en een ijzersterke naam.

Als sponsor bevordert u het culturele welzijn van de stad. Wij bieden u een programma met tal van mogelijkheden. In de maand juni krijgen u, uw medewerkers en uw relaties de kans om verrassende en ontroerende voorstellingen van internationaal topniveau te bezoeken die anders in Nederland niet te zien zouden zijn. Bovendien kunt u als sponsor op een informele manier netwerken met andere organisaties en hun (inter)nationale relaties.

Het Holland Festival biedt u een verreikend en verrijkend venster op de wereld, op cultureel en zakelijk gebied.

We vullen een sponsorship graag samen met u in. Neem voor meer informatie contact op met: Mathilde Smit, hoofd Development op 020 - 788 21 18 of [email protected].

HF Business

Onder de naam HF Business verbinden bedrijven zich voor € 5.000 per jaar aan het Holland Festival. Als deelnemer van HF Business is uw bedrijf direct betrokken bij het programma. HF Business biedt u de volgende privileges:

Uitnodigingen voor twee bijzondere bijeenkomsten

  • Uitnodiging voor één persoon voor het exclusieve relatiediner in het voorjaar;
  • Uitnodiging voor twee personen voor de najaarsbijeenkomst met vooruitblik op het nieuwe festival.

Vrijkaarten

  • Twee kaarten voor de officiële openingsvoorstelling, inclusief een uitnodiging voor de openingsreceptie na afloop;
  • Vier kaarten voor een HF voorstelling naar keuze* met voor aanvang een introductie door een HF medewerker;
  • Twee kaarten voor de Vriendenvoorstelling;
  • De mogelijkheid om per HF productie twee kaarten tegen het speciale relatietarief te bestellen*. 

U ontvangt verder:

  • Alle informatie van het Holland Festival (Holland Festivalprogrammaboek, folders, nieuwsbrief, Terugblik etc.);
  • Vermelding van naam en/of logo in het HF programmaboek, op HF website en op speciale communicatie-uitingen van het festival waar de leden van HF Business worden genoemd.

Wij denken graag met u mee

Wilt u zich aansluiten bij HF Business of heeft u vragen, neem dan contact op met: Liza Meulenbroek, medewerker Development op 020 - 788 21 20 of [email protected]* Enkele voorstellingen zijn van deze aanbieding uitgesloten. In 2019 is dit het project aus LICHT van De Nationale Opera, Koninklijk Conservatorium Den Haag en Holland Festival, De Kersentuin van Internationaal Theater Amsterdam, Pelléas et Mélisande van De Nationale Opera en Van Manen, Forsythe, Arqués van Het Nationale Ballet.

Fiscale voordelen & laatste jaar van de Nieuwe Geefwet

Het Holland Festival heeft een culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Sinds 2012 is de Nieuwe Geefwet van kracht. Onder de Nieuwe Geefwet is bij een zakelijke gift een multiplier van 50% ingesteld met een maximum van € 2.500. Dat betekent dat bij een zakelijke gift van € 5.000 de gever maximale aftrek geniet met betrekking tot de vennootschapsbelas­ting. Bij een gift van € 5.000 euro is het aftrekbedrag € 7.500 euro. Aftrek vennootschapsbelasting is dan 25%. De gift kost netto € 5.000 - € 1.750 = € 3.250.