Lieve vreemde,

Zodra iemand een brief verstuurt, vindt er een ontmoeting plaats, ‘ik’ wordt ‘wij’. Brieven brengen een contact tot stand dat onvergelijkbaar is met ieder ander medium. Ze kenmerken zich door bezinning, aandacht en intimiteit, en door de tijd tussen schrijven en ontvangen. In reactie op het Holland Festival, waarin het streven naar een ‘wij-gevoel’ in veel voorstellingen terugkomt, stelt online kunstt ijdschrift Mister Motley een speciale rubriek samen. Kunstenaars uit verschillende werkvelden worden uitgenodigd om per brief met elkaar van gedachten te wisselen over kunstenaarschap, gemeenschapszin en hoe deze twee met elkaar verbonden zijn. Nadat de postzegels zijn afgeweekt, worden de briefwisselingen op de website van Mister Motley gepubliceerd.

publicatiedata
ma 6.4
ma 20.4
ma 4.5
ma 18.5
ma 25.5

DEZE VOORSTELLING IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR