Garin Nugroho X Commonland


(afgelast)

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Het Holland Festival 2020 is helaas afgelast. meer info

De mensheid bevindt zich in een ecologische bestaanscrisis. De Indonesische regisseur Garin Nugroho kaart dit probleem aan in zijn voorstelling The Planet – A Lament. Commonland, een organisatie die op een holistische manier landschappen helpt revitaliseren in samenwerking met boeren, bedrijven en bewoners, pakt de kwestie op verschillende plaatsen in de wereld concreet aan. Samen met de lokale bevolking worden grootschalige, langjarige landschapsherstel-programma’s opgezet die uitgaan van natuurherstel, samenwerken en het toegankelijk maken van ecologische kennis. Wetenschap en sociale verandering gaan hand in hand in deze aanpak. Maar kunnen we het tij keren en de aarde leefbaar houden? En wie is verantwoordelijk voor de nodige veranderingen? Garin Nugroho gaat hierover in gesprek met Commonland.

Credits

in gesprek
Garin Nugroho, Commonland

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door