Why Save the French Horn?

Ruth Mackenzie, Morris Kliphuis, Herman Jeurissen, Christine Chapman, Jet Berkhout

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Waarom moet de hoorn eigenlijk gered worden? Gesprek met Ruth Mackenzie (artistiek directeur Holland Festival), Morris Kliphuis (hoornist in onder andere de band Kapok), Herman Jeurissen (docent hoorn aan het Conservatorium van Amsterdam) en Christine Chapman (hoorniste van Ensemble Musikfabrik) over nut en noodzaak van de campagne. Tijdens het panelgesprek vindt ook een uitvoering plaats van John McGuires compositie Decay (1967-70) voor acht hoorns, gespeeld door Christine Chapman en conservatoriumstudenten, met docent hoorn Herman Jeurissen als dirigent.

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door