Schrijven
in tijden van informatiestromen

Tonnus Oosterhoff, Koen Sels, Daniël Rovers

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Hoe verhoudt literatuur zich tot het overschot aan informatie dat in de 21e eeuw door internet, televisie en andere media wordt opgeworpen? Tonnus Oosterhoffs roman Op de rok van het universum wendt de veelheid aan betekenis en onzin die het internet te bieden heeft aan in een fragmentarische vorm, terwijl Koen Sels in Generator de informatiestromen vertraagt en in de breedte opzoekt. Tijdens dit programma wordt onderzocht hoe de auteur zich op moet stellen tegenover het informatief geweld dat altijd nabij is; zijn deze nieuwe vormen van kennis kostbare fragmenten waarmee nieuwe kunst kan worden gemaakt, of draait de overkill aan informatie de roman zoals wij die kennen de nek om?

achtergrondinformatie

Het eclectische werk van Olga Neuwirth, waarin ze invloeden uit hoge en lage cultuur laat doordringen, toont een componist die midden in de wereld van nu staat. Deze inmenging van de wereld in haar kunst lijkt gemanifesteerd te worden in de computergestuurde Bösenhofer concertvleugel, waar pianist Marino Formenti in Kloing! mee dueleert. Het lijkt Neuwirth niet alleen te gaan om de wrijving tussen mens en machine, maar ook die tussen het in zichzelf besloten klassieke kunstwerk en de chaotische wereld om ons heen. 


Ook in de literatuur worstelen schrijvers met de vraag hoe ze de sterk veranderende wereld in hun werk kunnen betrekken. Vandaar dit programma, dat de vraag stelt hoe geschreven werk zich verhoudt tot het overschot aan informatie dat in de 21e-eeuw door internet, televisie en andere media wordt opgeworpen. Tonnus Oosterhoffs roman Op de rok van het universum wendt de veelheid aan betekenis en onzin die het internet te bieden heeft aan om in een fragmentarische vorm nieuwe narratieven uit te stippelen, terwijl Koen Sels in Generator de informatiestromen vertraagt en in de breedte opzoekt. Tijdens dit programma wordt aan de hand van lezingen en een gesprek onderzocht hoe de auteur zich op moet stellen tegenover het informatief geweld dat altijd nabij is; zijn deze nieuwe vormen van kennis kostbare fragmenten waarmee nieuwe kunst kan worden gemaakt, of draait de overkill aan informatie de roman zoals wij die kennen de nek om?

meer

Tonnus Oosterhoff debuteerde in 1990 met de gedichtenbundel Boerentijger, waarvoor hij de C. Buddingh'-prijs kreeg. Sindsdien publiceerde hij vijf dichtbundels, drie verhalenbundels, twee romans en twee verzamelde werken, waar hij onder andere de VSB Poëzieprijs en de P.C. Hooft-prijs voor heeft ontvangen. Zijn meest recente werk is de roman Op de rok van het universum, dat door de pers werd omschreven als ‘een van de merkwaardigste boeken uit de Nederlandse literatuur’.

 

Koen Sels (1982) woont en werkt in Antwerpen als schrijver, criticus en redactiesecretaris van het literaire tijdschrift nY. Hij publiceerde stukken over literatuur en hedendaagse kunst in onder meer De Leeswolf, De Reactor en verschillende kunstenaarspublicaties. In 2013 was hij gastschrijver bij nY. Het in 2015 verschenen Generator is zijn debuutroman. 

Daniël Rovers
(1975) is schrijver. Hij publiceerde twee romans, twee essaybundels en een bundel reisverhalen. Zijn essay Ascenseur (Ons Erfdeel, februari 2008) werd genoemd als een van de drie beste essays uit een Vlaams literair of cultureel tijdschrift in 2008, en zijn debuutroman Elf werd opgenomen op de longlist van de Ako-literatuurprijs 2010.

meer