Hoe bezien we de wereldwijde opstanden in licht van de Franse Revolutie?

Europe – Liberté, égalité, fraternité?

Forum on European Culture

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Hoe bezien we de wereldwijde opstanden – van Occupy tot Maidan - en de gepaard gaande roep om democratie in licht van de Franse Revolutie? En hoe verhouden we ons tot de democratische principes die in 1789 bevochten werden?

Democratie, representatie, revolutie, de rol van de staat. De afgelopen jaren zijn deze termen onderwerp geworden van Europees debat. Is een democratische omslag – zoals ten tijde van de Franse Revolutie - in het huidige Europa voorstelbaar in het licht van opkomend nationalisme en illeberalisme?

In 1789 wierp het Franse volk de koninklijke macht omver en nam het heft in eigen handen. Dit historische moment vormt het beginpunt voor onze moderne democratie. Wat bracht al die individuen er in 1789 ertoe om en masse de macht aan te vallen? Welke democratische waarden werden bevochten? Tijdens Re:Creating Europe onderzoeken we de erfenis van deze Franse Revolutie en haar relevantie in het huidige Europa.

Een gesprek over de staat van democratie in Europa en de lessen van de Franse Revolutie met:

  • Frank Furedi (socioloog en ‘public intellectual’, Groot-Brittannië)
  • Tomas Vanheste (philosoof, historicus en schrijver voor De Correspondent, België)
  • Tinneke Beeckman (philosoof en columnist, België)
  • Ulrike Guérot (Oprichter en directuer van het European Democracy Lab aan de European School of Governance in Berlijn, Duitsland)