Radicaal Huishouden

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Hoe kan kunst alternatieve vormen van leven en denken voorstellen? Deze interdisciplinaire serie biedt een dwars literair zicht op sociale verhoudingen – van persoonlijke relaties tot het samenleven in gezin, stad en Europa. Hoe richt je een huishouden in als de 24-uurs-economie constante inzetbaarheid verlangt? We nodigen kunstenaars, activisten en filosofen uit om samen nieuwe vormen te verkennen.

Programma

8 mei - De Spelbreker

Wat gebeurt er wanneer schrijvers, kunstenaars en dichters spreken over onderwerpen die anderen liever stilhouden? Wat voor effect heeft deze houding op hun werk? Is de positie van spelbreker een strategie om jezelf uit een minderheidspositie te manoeuvreren? Of is het juist een strategie die resulteert in een minderheidspositie? Op deze avond spreken we met en over spelbrekers.

De laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor de romans van de Amerikaanse kunstenares Chris Kraus, zoals I Love Dick en Torpor. Eerstgenoemde verschijnt, bijna twintig jaar na het origineel, binnenkort in het Nederlands. Haar werk scheert langs het confessionele en wordt vaak weggezet als hysterisch en té biografisch. In haar werk fileert Kraus genadeloos de positie van de vrouw binnen zowel de kunstwereld als in persoonlijke relaties. Voor deze avond levert ze een videobijdrage aan waarin ze dieper ingaat op de dichteres Hannah Weiner, de scheiding tussen het privé- en het publieke domein en de wijdverbreide verwachting dat (vrouwelijke) kunstenaars zich aantrekkelijk presenteren in hun werk en daarbuiten.

Literatuurwetenschapper Maaike Meijer spreekt over spelbrekers in het literaire veld. Een bekend voorbeeld is de dichter Emily Dickinson wiens keuze om weinig direct sociaal contact aan te gaan lang is geïnterpreteerd als een terugtrekken uit de wereld en wiens poëzie eveneens op die manier geïnterpreteerd is. Ook andere schrijvers hebben dergelijke 'terugtrekkende' bewegingen gemaakt - of maken die, zoals M. Vasalis, Marie Kessels, Elena Ferrante, of Fritzi Harmsen van Beek. Wat is het effect van deze weigering zich te mengen in het literaire establishment op de vorm en receptie van hun werk? Het accent ligt in deze lezing op het werk van de multikunstenaar F. Harmsen van Beek.

Kunstenaar en dichter Quinsy Gario wordt door veel mensen gezien als de persoon die eigenhandig het fijne familiefeest van Sinterklaas heeft verpest; als spelbreker pur sang. Maar als spelbreker heeft hij eindelijk de hoognodige publieke discussie over racisme in Nederland op gang weten te brengen. Minder aandacht is er voor het feit dat Gario het aanzwengelen van deze discussie altijd als onderdeel van zijn kunstpraktijk heeft beschouwd, en dat hij al jaren onder het pseudoniem T. Martinus als dichter actief is. Op deze avond presenteert hij een aantal van zijn nieuwe gedichten en spreekt hij een kleine poëtica uit.

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door