Cas Smithuijsen over kunstbeleid in Nederland

Boekmanlezing 2014

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Op 6 juni 2014 is het 75 jaar geleden dat Emanuel Boekman zijn proefschrift Overheid en Kunst in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam verdedigde. In 1989, bij de vijftigste verjaardag van de studie, werd de Boekmanlezing ingesteld. Zij gaat over actuele ontwikkelingen in het kunstbeleid. Cas Smithuijsen, scheidend directeur van de Boekmanstichting, zal in deze Boekmanlezing reflecteren op de condities waaronder creatief en talentvol Nederland aansluiting kan houden op het wereldpodium. Hij zal daarbij het accent leggen op muziek. Want 6 juni 2014 is ook de 75e verjaardag van Louis Andriessen – die dus op dezelfde dag geboren werd dat Boekman promoveerde. Er wordt werk van Andriessen en van diens leerling Kate Moore uitgevoerd door Ensemble Klang.