What's next for the west? Beethoven meets Superman

Nexus-conferentie 2010

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Tot de Eerste Wereldoorlog was Beethoven de held van het Europese beschavingsideaal. Zijn Negende Symfonie verklankte de hoop op verheffing en verbroedering van de mensheid door kunst en schoonheid. Twee wereldoorlogen later is dat ideaal bepaald niet vanzelfsprekend meer: ondanks kunst, ondanks de Negende, bleek de mens nog altijd tot gruweldaden in staat. Welk beschavingsideaal kan ons nu nog inspireren? Is onze nieuwe held Superman, die staat voor wetenschap, techniek en maakbaarheid? Moeten we andere, niet-westerse waarden tot ideaal verheffen? Of heeft Beethovens ideaal toch niet aan geldigheid ingeboet? Topintellectuelen uit de hele wereld discussiëren over de toekomst van onze beschavingsidealen. De Nexus-conferentie wordt gevolgd door een uitvoering van Beethovens Negende Symfonie in het Concertgebouw.

bekijk de video op Youtube