Ontmoeting met John Collins

regisseur van The Sound & the Fury

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

In samenwerking met ABC Treehouse organiseert het Holland Festival een openbaar gesprek tussen regisseur John Collins en dr. Gene Moore, Engelstalig letterkundige van de UvA en Faulknerspecialist. Onder leiding van Donna DuCarme, manager van ABC Treehouse zullen zij van gedachten wisselen over de literaire bronnen die John Collins met zijn New Yorkse gezelschap Elevator Repair Service heeft verwerkt. Twee belangrijke werken uit de Amerikaanse literatuur zullen in het bijzonder worden besproken: The Sound and The Fury van William Faulkner en The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald.

John Collins werkt sinds 1991 met zijn gezelschap aan experimentele voostellingen waarvoor literaire bronnen vaker het vertrekpunt vormen. Dit jaar brengt het Holland Festival hun voorstelling The Sound and The Fury, dat vooral geïnspireerd is op het eerste hoofdstuk van Faulkners gelijknamige boek. Dit hoofdstuk, ‘April Seventh, 1928’ , geheten, wordt verteld vanuit het perspectief van Benjy Compson, een dofstomme en geestelijk gehandicapte jongen die geen onderscheid kan maken tussen heden en verleden en zo tot bijzondere associaties komt over zijn familie.

Belangstellenden zijn van harte welkom, dit gespek is vrij toegankelijk.