Engelstalige multidisciplinaire lezingenreeks

New Beauty

The Old Brand New

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

The Old Brand New is een Engelstalige multidisciplinaire lezingenreeks over de concepten ‘oud’ en ‘nieuw’ in de kunst. In de kunst is het concept ‘nieuw’ zowel een ideaal als een vloek. De avantgarde is dood verklaard en de ‘cultus van het nieuwe’ is over zijn hoogtepunt heen. Is ‘nieuw’ nog toegestaan? Hoe nieuw is ‘neo’? En hoe vernieuwend is ‘retro’? Door de term ‘nieuw’ te ijken aan ‘oude’ thema’s als virtuositeit, kennis en entertainment, wordt in de lezingenreeks The Old Brand New het concept ‘nieuw’ bevrijd van zijn versleten imago en wordt het in al zijn complexiteit aan de orde gesteld. New Beauty is de zesde aflevering van The Old Brand New. Er is op de wereld nauwelijks een plek te vinden die onberoerd is gebleven door de orkaan van geweld die in de vorige eeuw door menselijke ambities werd ontketend. Nog steeds is de impact ervan zo groot dat er nauwelijks eigentijdse kunstenaars en denkers zijn die zonder reserves durven spreken over schoonheid. Toch betekent dit niet dat de oude en beproefde alliantie tussen schoonheid, waarheid en kunst simpelweg verbroken is. The Old Brand New heeft de Britse auteur, historica en mythografe Marina Warner en de internationaal bekende beeldend kunstenaar Dominique Gonzalez-Foerster uit Parijs gevraagd na te denken over de eigentijdse connotaties van ‘schoonheid’. Kan schoonheid relevant zijn in de eenentwintigste eeuw? Hoe verhouden oude en nieuwe vormen van het concept schoonheid zich tot context en betekenis, concepten die cruciaal zijn geworden voor ons huidige kunstbegrip? New Beauty is een dubbele lezing, gevolgd door een nagesprek waarbij de filosoof Karim Benammar optreedt als moderator.

Een initiatief van de Appel arts centre, If I Cant Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, Research group Art Practice and Development at the Amsterdam School of the Arts, LISA, Studium Generale of the Gerrit Rietveld Academie, DAI / Master Programme / ArtEZ Institute of the Arts en Stadsschouwburg Amsterdam.

Credits

uitgevoerd door
The Old Brand New