Lezing in het teken van het Earth Charter, handvest voor het realiseren van een duurzame mondiale samenleving

The Earth Charter

Awraham Soetendorp Green Cross / Spui25

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

De bijeenkomst staat geheel in het teken van het Earth Charter, een handvest voor het realiseren van een duurzame mondiale samenleving. Met Awraham Soetendorp, Fouad Laroui, Herman van der Wusten en Harm Ede Botje.

Het Earth Charter is een Handvest van de Aarde, een universele verklaring over fundamentele principes voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldmaatschappij in de 21ste eeuw. Naarmate de globalisering toeneemt groeit ook het besef dat de wereld onderling verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar is en dat mensen gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben voor een duurzame omgang met de natuur. Daarbij gedraagt de natuur zich als een grillig, niet geheel voorspelbaar ‘tegenspeler': de oorzaken van natuurrampen zijn soms te herleiden tot menselijk handelen, maar even zo vaak niet. Uit die perceptie komt de term ‘risicomaatschappij'.

Op deze avond gaat Awraham Soetendorp, mede-oprichter van Green Cross Nederland en pleitbezorger van het Earth Charter, in op de ontstaansgeschiedenis van het Earth Charter en licht hij de doelstellingen en acties van het handvest toe. 

Herman van der Wusten, emeritus hoogleraar Sociale Geografie en auteur van het boek Van natuurlandschap tot risicomaatschappij, diept dit verder uit en gaat in op de vraag in hoeverre het Earth Charter past in de wetenschappelijke literatuur over de risicomaatschappij. 

Hij stelt zich de volgende vragen: welke zijn die wetenschappelijke stromingen? In hoeverre is cultuur een drempel voor aanpassingvermogen aan de natuur? In hoeverre zijn keuzes voor omgang met de natuur cultuurbepaald? Hoe botsen economische en cultuurbepaalde elementen in concrete situaties?

Vanuit zijn achtergrond als ingenieur, econometrist en directeur van een mijn in Marokko zal schrijver Fouad Laroui reageren op de twee inleidingen.

Harm Ede Botje zal optreden als moderator.