Gedanste popopera geïnspireerd op deel twee uit Dante’s Goddelijke Komedie waarin muziek en lichamen samensmelten tot een nieuwe werkelijkheid.

[purgatorio] POPOPERA

Emio Greco | PC

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Achtergrondinformatie

Emio Greco en Pieter C. Scholten brengen niet alleen [purgatorio] POPOPERA en [purgatorio] IN VISIONE voor het voetlicht. Vanaf 2 juni kunt u in Amsterdam tal van intrigerende spin-offs van het [purgatorio]-tweeluik bezoeken. Meer informatie bij De Context.

Biografieën

Emio Greco en Pieter C. Scholten werken sinds 1995 samen in hun gemeenschappelijke zoektocht naar nieuwe dansvormen. Voor Greco en Scholten is het de nieuwsgierigheid naar het lichaam en haar innerlijke motieven die het vertrekpunt vormt om dans te creëren. In hun voorstellingen wordt dans opgevat als autonoom en in staat haar eigen tijd en ruimte te scheppen. Dans wordt nooit ingezet als een medium om een boodschap over te brengen noch om een theatrale ruimte aan te kleden. Dans wordt daarentegen geacht over een eigen logica te beschikken die haar in staat stelt om de intelligentie van het lichaam uit te drukken zonder dat daar betekenis of uitleg aan hoeft te worden toegevoegd. Gedurende het hele werkproces worden alle elementen van een voorstelling - de ruimte, het licht, het geluid - ingezet om aan het lichaam impulsen te ontlokken die haar zelfonderzoek voortdrijven.

Emio Greco | PC is meer dan alleen een dansgroep. Het gezelschap staat voor een bredere stellingname over het bewustzijn van het lichaam. Zodoende nam de groep enkele jaren geleden het initiatief tot een eerste Salon, Dance & Discourse, waartoe het critici, wetenschappers en andere vakmatig bij theater/dans betrokkenen uitnodigde van gedachten te wisselen over danskritiek en manieren om dat ongrijpbare medium dans in woorden te vatten. In de tussenliggende jaren hebben, verspreid over de wereld, diverse salonedities plaatsgehad en is het initiatief uitgegroeid tot een internationaal discussieforum aangaande alle facetten van het medium. In eigen kring beschikt Emio Greco | PC over een afdeling die onderzoek doet naar archivering en notatie van lichaamsbeweging. Tevens heeft het gezelschap een educatief programma ontwikkeld, dat onder de naam Academia Mobile programma's van onder andere lezingen, workshops en discussieprogramma's de wereld in brengt. Regelmatig nodigt EG | PC andere kunstenaars uit om deel te nemen aan een vruchtbare artistieke dialoog. Dit kan zijn in het kader van een voorstelling, of als hier een publicatie, maar ook in werksessies met verwante kunstenaars. Momenteel is Emio Greco | PC bezig al deze in een grotere samenhang op te nemen. Deze grotere context wordt een internationaal forum voor creatie en onderzoek in Amsterdam, met vertakkingen naar onder andere Frankrijk en Italië.

CREDITS

choreografie, licht- en muziekconcept
Emio Greco | Pieter C. Scholten
dans
Emio Greco
dans
Ty Boomershine
dans
Victor Callens
dans
Vincent Colomes
dans
Sawami Fukuoka
dans
Nicola Monaco
dans
Suzan Tunca
componist
Michael Gordon
zang
Michaela Riener
decor
Marc Warning
licht
Henk Danner
video
Joost Rekveld
kostuums
Clifford Portier