Terug naar de basis van de dans, waarbij Hans van Manens choreografie Situation voor meerdere choreografen als ankerplaats fungeert.

In Space

Het Nationale Ballet

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Het Nationale Ballet keert in deze productie terug naar de vier basis-elementen van de dans: het menselijk lichaam, muziek, ruimte en tijd. Vertrekpunt is Hans van Manens choreografie Situation uit 1970, een veldslag voor vijf paren in een strakke, klinisch ogende ruimte. Artistiek leider Ted Brandsen en huischoreograaf Krzysztof Pastor voegen daar hun eigen interpretaties aan toe. Zij werken voor deze gelegenheid samen met improvisatiedansmeester Michael Schumacher en met vier jonge, talentvolle choreografen uit de eigen gelederen van het gezelschap. In Space is opgebouwd uit verschillende onderdelen die organisch in elkaar overvloeien en met elkaar in dialoog treden. De choreografen werpen onder meer de vraag op in hoeverre een danswerk werkelijk nieuw en oorspronkelijk kan zijn.

Achtergrondinformatie

Terug naar de essentie en naar de vier basiselementen van dans: onderzoek naar beweging, het menselijk lichaam, muziek, ruimte en tijd. Plus een unieke samenwerking van drie generaties choreografisch talent. In Space is een voorstelling die zich in het heden afspeelt, maar waar de geest van het verleden voelbaar aanwezig is.

In Space, de Holland Festivalproductie 2008 van Het Nationale Ballet, is een gezamenlijk programma van de drie huischoreografen van Het Nationale Ballet: Ted Brandsen, Krzysztof Pastor en Hans van Manen. Zij werken voor deze gelegenheid samen met improvisatiedansmeester Michael Schumacher en met vier jonge, talentvolle choreografen uit de eigen gelederen van het gezelschap: Juanjo Arques, Daniela Cardim, Peter Leung en Nicholas Rapaic.

Hans van Manens roemruchte choreografie Situation (1970) fungeert als vliegwiel én katalysator voor een verrassende en uiterst spannende avond. Van Manen bracht in dit stuk, dat destijds zijn afscheidsgeschenk aan het Nederlands Dans Theater was, tien dansers in een afgebakende ruimte bij elkaar. Critica Isabella Lanz zag er vooral een rake typering in van machtsrelaties die kunnen ontstaan als mensen elkaar dicht op de huid zitten. Het oorspronkelijke decor, niet meer dan een betegelde, klinisch ogende en wat beklemmende kamer met een digitale klok, bleek ideaal voor het verbeelden van een veldslag tussen vijf paren. Indertijd veroorzaakte het stuk veel deining onder het toen nog veelal klassiek georiënteerde publiek. Volgens sommigen overschreed het de grens van wat op toneel te zien zou mogen zijn.

In Space is opgebouwd uit verschillende onderdelen die organisch in elkaar overvloeien, elkaar opvolgen en met elkaar in dialoog treden. Daarbij gaan de choreografen in verwondering op onderzoek uit naar de uitdagingen en de beperkingen die de hen geboden ruimte biedt.

Met de keuze voor het concept van In Space werpt het driemanschap Brandsen, Van Manen en Pastor impliciet de vraag op in hoeverre een werk werkelijk nieuw en oorspronkelijk kan zijn, wat samplen in danstermen kan inhouden, hoe en of verschillende oorspronkelijke werken tot een geheel te assembleren zijn, en hoe ver je kunt en mag gaan in het citeren uit andermans werk.

Credits

choreografie
Hans van Manen, Ted Brandsen en Krzysztof Pastor; Daniela Cardim, Nicholas Rapaic, Juanjo Arques en Peter Leung
uitgevoerd door
Dansers dancers Het Nationale Ballet
productie
Het Nationale Ballet