In het kader van de [purgatorio] voorstellingen van Emio Greco | PC wordt de zin van loutering onder de loep genomen.

De zin van loutering

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

In het kader van de twee voorstellingen van Emio Greco en Pieter Scholten, wordt de zin van loutering onder de loep genomen. Loutering diende als uitganspunt voor de voorstelling Purgatorio in Visione die tijdens het Holland Festival te zien is.

Voor het Holland Festival 2008 heeft Emio Greco|PC niet minder dan twee grote nieuwe dansproducties op stapel staan. Deze voorstellingen, [purgatorio] POPOPERA en [purgatorio] IN VISIONE, worden de opvolgers van een productie uit 2006, HELL. De structuur van Dante's meesterwerk La Divina Commedia is (indirect) hun leidraad. In de aanloop naar deze twee creaties proberen EG|PC als choreografen met hun dansers en met gasten op het spoor te komen hoe rauw lijfelijk verdriet kan zalven.

Op 2 juni worden zij in hun zoektocht gevoed door mensen uit heel verschillende vakgebieden. Johan Reyniers, hoofdredacteur van Etcetera, is Dante specialist en voorheen werkzaam geweest als dramaturg en artistiek leider van verschillende culturele instituties. Hij trapt de avond af op zoek naar een antwoord op de vraag wat de Louteringsberg van Dante precies is, en hoe deze een plaats heeft gekregen in onze cultuur. Daarna gaat hij in gesprek met journalist Wouter Kurpershoek en filosoof Henri Wijsbek, die vanuit hun eigen praktijk reflecteren op de plaats van leed in onze cultuur. Daarbij zullen onder andere de volgende vragen aanbod komen: wat is de (on)zin van leed voor iemand die de gruwelijkste dingen ziet en ervaart en daarvan moet getuigen? Wat drijft iemand om oorlogsleed in beeld en woord te vangen en zelf niet in te (mogen) grijpen? Zijn er grenzen aan pijn en leed? Beschikt iemand over zijn eigen leed, bijvoorbeeld inzake euthanasie? Valt te beoordelen of lijden ondraaglijk is?

Op deze avond krijgt het publiek de eerste beelden van [purgatorio] Popopera (op dvd) te zien.