The seventh door: portrait de Peter Eötvös

The seventh door: portrait de Peter Eötvös

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

De Hongaarse dirigent en componist Peter Eötvös heeft hem vaak gedirigeerd: de opera Herzog Blaubarts Burg van Béla Bartók. De zevende deur in de titel van dit filmportret verwijst naar de gesloten deur waarachter zich het geheim van Blauwbaard bevindt. Regisseur Judith Kele wilde in eerste instantie op zoek naar de mens achter de componist maar zag vrij snel af van deze invalshoek. Tijdens interviews en repetities kwam ze tot de slotsom dat Eötvös in de muziek volkomen zichzelf is. Daarom kan de zevende deur gesloten blijven. In de plaats daarvan is in dit filmische portret veel aandacht voor de gevarieerde muzikale familie van Eötvös, waarin Liszt Zappa, Boulez en Stockhausen elkaar ontmoeten en waarin de invloed van Transsylvaanse volksmuziek altijd aanwezig is.