Rimasto orfano

Emio Greco|PC

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

De van oorsprong Italiaanse choreograaf Emio Greco en de Nederlandse regisseur Pieter C. Scholten hebben in de internationale danswereld inmiddels hun reputatie gevestigd met de voorstellingen die zij presenteren onder de naam Emio Greco|PC. In hun werk onderzoeken zij de wisselwerking tussen geest en lichaam waarbij zij de grenzen tussen dans en andere theaterdisciplines vaak overschrijden. De verrassende en grillige bewegingsstijl van Greco zelf is een herkenbare karakteristiek in al hun werken geworden.
In hun nieuwste productie Rimasto Orfano (Italiaans voor ‘verweesd achterblijven’) wordt het lichaam tot zwijgen gebracht en is bezinning geboden. Composities van de Amerikaanse hedendaagse componist Michael Gordon nemen een centrale plaats in de voorstelling in.

Achtergrondinformatie

Uitgaande van een ‘tabula rasa’in Bianco, het eerste deel van de trilogie Fra Cervello e Movimento, hebben Greco en Scholten gaandeweg een eigen bewegingsvocabulaire ontwikkeld. Hoewel in iedere daarna volgende voorstelling dezelfde thema’s terugkeren, worden deze aan een steeds wisselende ruimte en constellatie blootgesteld.

In de nieuwe voorstelling Rimasto Orfano weerklinkt dan ook hoorbaar de echo van Conjunto di NERO. Het onderzoek wordt voortgezet waar NERO ophield. Het laatste beeld van  Conjunto di NERO, Emio Greco vastgezogen in blauwe contouren, toont het moment waarop het lichaam vertwijfeld en misselijk wil afzien van zijn streven naar harmonie. De fysieke en emotionele grens is bereikt en een vervolg hierop vraagt om herbezinning.

Rimasto Orfano betekent letterlijk ‘verweesd achterblijven’. Het nostalgische streven naar synchroniciteit kent geen slot: het verlangen naar een volmaakt unisono, naar het samenvallen met ruimte en tijd, met andere dansers, de eenheid van geest en lichaam, blijft een poging tot lijmen van het verbrokkelde lichaam. Slechts vanuit de bezinning, de stilte van het lichaam, kunnen in Rimasto Orfano nieuwe keuzes worden gemaakt. Blijven of gaan; terugtrekken, hergroeperen, voortrekken of (verweesd) achterblijven.

Biografie

De bewegingstaal van Emio Greco|PC gaat terug tot de innerlijke drijfveren van het dansende lichaam; het verlangen van het lichaam dient als startpunt voor de dans. Het werk van Emio Greco|PC behoort tot de contemporaire dans. Het is echter een vorm van nieuwe dans waarin klassieke elementen worden opgenomen, getransformeerd en ter discussie gesteld in een context die voortdurend aan verandering onderhevig is. Greco en Scholten maken een vorm van eigentijdse dans die zijn eigen pad baant, dwars door de heersende paradigma's heen.

Credits

choreografie en regie
Emio Greco|Pieter C. Scholten
dansers
Emio Greco, Bertha Bermudez Pascual, Barbara Meneses Gutiérrez, Guilherme Monteiro Miotto, Alexander Sieber e.a.
ontwerp decor, geluid en licht
Emio Greco|Pieter C. Scholten
muziek
Michael Gordon
lichtontwerp
Henk Danner
kostuumontwerp
Clifford Portier
realisatie geluidscollage
Wim Selles
technische coördinatie
Henk Danner
Rimasto Orfano is een productie van Zwaanproducties en gecoproduceerd door het Holland Festival, KunstenFESTIVALdesArts en Kaaitheater Brussel, Théâtre de la Ville Parijs en Festival Oriente Occidente Rovereto.