Lieve vreemde

Maartje Wortel, Vedran Kopljar, Vincent Icke, Rinke Nijburg, Tudor Bratu, Robert Glas, L.A. Raeven, Alma Mathijsen, Tomas Dirrix, Yaïr Callender

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Zodra iemand een brief verstuurt, vindt er een ontmoeting plaats, ‘ik’ wordt ‘wij’. Brieven brengen een contact tot stand dat onvergelijkbaar is met ieder ander medium. Ze kenmerken zich door bezinning, aandacht en intimiteit, en door de tijd tussen schrijven en ontvangen. In reactie op het Holland Festival, waarin het streven naar een ‘wij-gevoel’ in veel voorstellingen terugkomt, stelt Mister Motley een speciale rubriek samen. Kunstenaars en schrijvers worden uitgenodigd om per brief met elkaar van gedachten te wisselen over kunstenaarschap, gemeenschapszin en hoe deze twee met elkaar verbonden zijn. Nadat de postzegels zijn afgeweekt, worden de briefwisselingen gepubliceerd op de website van Mister Motley.

publicaties

di 7.4            schrijfster Maartje Wortel en
                     beeldend kunstenaar Vedran Kopljar          lees meer
di 14.4          sterrenkundige Vincent Icke en
                     kunstenaar Rinke Nijburg                               lees meer
ma 20.4      kunstenaars Tudor Bratu en Robert Glas    lees meer
ma 4.5         kunstenaarsduao L.A. Raeven en
                     schrijfster Alam Mathijsen                              lees meer  
ma 25.5      kunstenaar Yaïr Callender en                         lees meer
                     architect Tomas Dirrix

Credits

deelnemende kunstenaars:
Maartje Wortel
Vedran Koplja
Vincent Icke
Rinke Nijburg
Tudor Bratu
Robert Glas
L.A. Raeven
Alma Mathijsen
Yaïr Callender
Tomas Dirrix

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door