Big yellow taxi

A tribute to Joni Mitchell

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Haar songs zijn gecoverd door onder meer Bob Dylan, Kiri Te Kanawa, Frank Sinatra en de Indigo Girls, en ze geldt als belangrijkste inspiratiebron voor een hele serie vrouwelijke singer-songwriters die vanaf het einde van de jaren tachtig doorbrak. Toch heeft Joni Mitchell van het grote publiek nooit de erkenning gekregen die ze verdient.
Mitchell maakt midden jaren zestig in Canada naam als folkzangeres. Haar hoge, hemelse stem en de open gitaarakkoorden kenmerken de vaak wijd uitgesponnen songs. Van folk verschuift haar interesse geleidelijk naar de jazz. Extreemste uitingsvorm daarvan is het album Mingus uit 1979, een hommage aan de jazzmeester Charles Mingus die tijdens de opnames overlijdt. Pas in de jaren tachtig, als Mitchell meer elektronische drums in haar muziek gebruikt, maakt ze haar comeback met sterk geëngageerde popmuziek die niet langer onder één noemer te vangen is, maar uiteenloopt van blues tot dance. Behalve een muzikale vernieuwer is Mitchell ook een getalenteerd tekstschrijver. Haar openhartige teksten ontstijgen het geijkte popidioon en kunnen zich qua poëzie en zeggingskracht meten met het werk van Bob Dylan. Big Yellow Taxi uit 1970 is haar enige hitsingle in Nederland. Het is tevens de titel van de hommage die het Holland Festival aan Mitchell wijdt. Uiteenlopende artiesten uit de jazz-, folk- en popwereld gaan haar muziek in vaak nieuwe arrangementen uitvoeren. Met medewerking van onder meer Astrid Seriese, het Tony Overwater Sextet en het Mondriaan Kwartet.