Oresteia, opera in 3 bedrijven naar Aeschylus

Agamennon

1e bedrijf

Radio Symfonie Orkest, Mannen Groot Omroepkoor

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Aeschylus (525-456 v.Chr.) – inspirator van zeer vele westerse schrijvers – wordt door velen beschouwd als de grootste tragediedichter. In zijn tijd was de opvoering van de tragedie, een massaal volksspektakel dat tienduizenden naar de amfitheaters lokte. Zo’n voorstelling was allesbehalve een saai opdreunen van dichtregels: zij bevatte ook muziek en dans. Duidelijk is dat hier de wortels van de westerse opera liggen. ‘De Oresteia is het verhaal van de mensheid’, heeft toneelregisseur Franz Marijnen treffend gezegd. De trilogie is Aeschylus’ versie van de gebeurtenissen rond Agamemnon, Clytaemnestra en Orestes zoals die al dor Homerus waren opgetekend. Het draait om overspel en veel geweld dat aanvankelijk niet te stoppen lijkt maar waaraan volgens Aeschylus uiteindelijk toch valt te ontsnappen. De Nederlandse componist Wim Laman werkt sinds lange tijd aan zijn avondvullende muziektheaterwerk Oresteia, een trilogie waarvoor hij de oorspronkelijk klassiek-Griekse tekst van Aeschylos zelf koos – al bracht hij de verhaallijn terug tot de meest essentiële scènes. Laman concentreerde zich primair op de muzikale dramaturgie, niet op de woordelijke verstaanbaarheid. Agamemnon is het eerste deel van de trilogie.

Credits

muziek en libretto
Wim Laman, naar Aeschylus' Oresteia deel 1
concertuitvoering
Radio Symfonie Orkest, Mannen Groot Omroepkoor
instudering
Martin Wright
assistent dirigent
Kees van der Burg
dirigent
Ed Spanjaard
vocale bezetting
William Lewis (Wachter, Aegisthos), Susan Bickley (Ciytaemnestra), Omar Ebrahim (Agamemnon), Harry Peeters (Koorleider 1), Susan Narucki (Cassandra), Henk van Heijnsbergen (Koorleider 2)
coproductie
Holland Festival, NPS-Radio