Muziek en dans van de Melpa en de Huli

Kung Moka Ensemble uit Mount Hagen (Nieuw-Guinea), Uuli Hella Ensemble uit Tari (Nieuw-Guinea)

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Het onderdeel ‘niet-westerse muziek en dans’ is dit jaar afkomstig uit Oceanië, Taiwan en Nieuw-Guinea. Kleurrijk uitgedoste dansers en musici brengen een programma van muziek en dansen die in Nederland zelden of nooit zijn opgevoerd.

Achtergrondinformatie

Het Holland Festival 1988 richt zich wat betreft niet-westerse muziek en dans op de vrijwel letterlijke tegenpool van West Europa: Oceanie. In samenwerking met de leden van de Extra European Arts Committee in Parijs, Berlijn, Londen, Genève, Milaan en Amsterdam is een programma samengesteld met groepen uit het Polynesische koninkrijk Tonga, het Melanesische Papua New Guinea en, misschien verrassend, het eiland Taiwan. Want hoewel meer dan 95% van de huidige bevolking van Taiwan van oorsprong Chinees is, behoren de 'aboriginals' van Taiwan, kleine bevolkingsgroepen die voornamelijk het oostelijk bergland van het eiland bevolken, wat betreft taal en cultuur oorspronkelijk tot de Polynesiërs.

De Pacific is waarschijnlijk voor West Europeanen een van de meest onbekende delen van de wereld. Expedities van de Portugees Magelhaen en, meer dan twee eeuwen later, van de Engelsman Cook hebben dan wel het bestaan onthuld van een ontelbaar aantal volken en beschavingen verspreid over de talloze eilanden van de Grote Oceaan, maar hun cultuur heeft tot nu toe, buiten een kleine kring van specialisten, nauwelijks op enige aandacht uit het westen mogen rekenen.

Zoals overal ter wereld is de politieke en economische kolonisatie van de Pacific samengegaan met de doortastende arbeid van missionarissen, wiens eerste en voornaamste doel was het uitbannen van elke uiting en elk gebruik dat niet strookte met de christelijke ethiek. De laatste jaren ontstaat er echter, na enkele eeuwen van onderwerping, een nieuwe tendens tot herstel van oorspronkelijke culturele waarden. Het in 1972 gestarte Pacific Festival, dat sindsdien jaarlijks op wisselende plaatsen in het gebied georganiseerd wordt, speelt hierin een belangrijke stimulerende rol.

De meer dan zestig (amateur) musici en dansers uit Papua Nieuw Guinea, Taiwan en Tonga, die de komende weken ons land zullen bezoeken, staan voor de moeilijke opgave om iets van hun cultuur in de per definitie uiterst kunstmatige en vreemde context van een westers theaterpodium op ons over te brengen. Hopelijk draagt de programma-informatie in dit boekje, geschreven door in de verschillende' regio's deskundige etnomusicologen, er toe bij dat de voorstellingen het louter exotische overstijgen.

Credits

uitvoering
Kung Moka Ensemble, Mount Hagen (Nieuw-Guinea)
uitvoering
Uuli Hella Ensemble, Tari (Nieuw-Guinea)