Savannah Bay

Compagnie Renaud Barrault

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Svannah Bay is één van Duras’ meest recente toneelwerken en stamt uit 1983. Het thema van het stuk is de liefde, het verlies daarvan, en de herinnering aan die liefde. In Savannah Bay wordt de herinnering aan een liefde in woorden uitgedrukt door een oude actrice die door een jonge vrouw wordt aangezet om te vertellen wat er eertijds aan de oever van de Magra gebeurde. Samen vertellen de twee actrices het verhaal weer aan het publiek. Door de ouderdom van de oude actrice, Madeleine, is de juistheid van de feiten die zij vertelt echter niet meer te achterhalen. De jonge vrouw, die in tegenstelling tot de oudere, geen naam heeft, kan haar identiteit slechts ontlenen aan hetgeen zij van Madeleine te horen krijgt. Het stuk bevat echter een aantal indicaties die erop wijzen dat het hier om een grootmoeder en een kleindochter gaat.
Degene die de oude en de jonge vrouw verbindt, wellicht de moeder van het meisje, is afwezig en kennelijk gestorven. Savannah Bay kent daarmee een drietal hoogst ‘onbetrouwbare’ figuren: een oude vrouw die het zich allemaal niet meer zo goed herinnert, een jonge vrouw die niets kan weten en een vrouw die alles wist, maar dood is.
De onzekerheid over wat er wel of niet is gebeurd, waar de werkelijkheid ophoudt en de leugen, de fantasie begint, wordt door Duras nog verder uitgebuit door de theatervorm. Madeleine is een actrice, zowel in werkelijkheid als in haar rol. Ze speelt een spel. Bovendien is de naam van de actrice in het stuk en degene die deze actrice speelt, Madeleine. Op deze wijze voegt Duras nog een extra realiteitsniveau toe.
In Savannah Bay hanteert Duras de spelvorm op verschillende manieren, waardoor de twee vrouwen in staat zijn het verhaal van de twee geliefden te vertellen. Soms spelen zij de twee geliefden, soms ‘zichzelf’, soms dat ze twee actrices zijn, en heel vaak deze drie door elkaar heen. Zoals in vrijwel het gehele oeuvre van Marguerite Duras tracht de schrijfster de grens tussen theater en literatuur te doen vervagen door vertellen en acteren in elkaar te laten overlopen. De taal die zij daarbij hanteert is poëtisch en symbolisch.

Credits

tekst & regie
Marguerite Duras
decor
Roberto Platé
cast
Madeleine Renaud (Madeleine), Bulle Ogier (Jonge vrouw)