Uit de wereld van de Islam

Kempling Ensemble

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Maulud: muziek bij het geboortefeest van de profeet Mohammed door het Kempling ensemble door het Kempling ensemble uit Batu Pahat (Maleisië), bestaande uit 10 zangers en slagwerkers, en de solozanger Abdurahman Baladi met Quassida-liederen

Achtergrondinformatie

De Mawlid is een viering en een genre dat voorkomt in alle Islamitische landen van de Atlantische kust van Afrika tot in Indonesië en de zuidelijke eilanden van de Filippijnen. De naam van deze literaire vorm en zijn diverse varianten worden op vele manieren gespeld en uitgesproken: mevlit, mevlut, maulud, malid, milad en molid vormen nog een onvolledige lijst. Deze termen en de uiteenlopende fenomenen waarop ze worden toegepast worden gebruikt zowel in Arabisch sprekende als niet-Arabisch sprekende delen van de Islamitische wereld. Alle varianten zijn verbasteringen van het Arabische woord mawlid. Deze term heeft een groot aantal verschillende betekenissen. Hij is afgeleid van de stam wulida (geboren worden). De letterlijke betekenis is dus "geboorte" of "geboorteplaats" en kan op elke geboorte betrekking hebben. Meer specifiek verwijst hij echter naar de geboorte, geboortedag of geboorteplaats van de Profeet van de Islam, Muhammed. In deze betekenis wordt ook de term Mawlid al Nabi, d.w.z. geboortedag van de Profeet gebruikt. De eerbied en respekt jegens Muhammed als voorbeeld voor de mens in geestelijk en wereldlijk opzicht leidde tot een derde betekenis van de term mawlid, n.l. de aanduiding voor de jaarlijkse viering van de geboortedag van de Profeet. In afgeleide zin wordt mawlid ook gebruikt voor soortgelijke vieringen ter ere van andere religieuze leiders. Aan de viering ter ere van de Profeet wordt kracht bijgezet door middel van verhalen over zijn leven en recitaties met betrekking tot zijn goede daden en eigenschappen. Deze verhalen en recitaties worden ook mawlid genoemd en omvatten solozang en koorhymnen. In sommige gemeenschappen horen bij de mawlid ook instrumentale begeleiding, lichaamsbewegingen/of feestelijke optochten. Samenvattend heeft de term mawlid de volgende betekenissen: geboorte of geboorteplaats; de geboorte, geboorteplaats of geboortedag van de Profeet; de viering van de geboortedag van de Profeet of andere belangrijke gebeurtenissen; de esthetische vormen en genres die met die vieringen gepaard gaan. De laatste twee betekenissen zullen hier nader worden omschreven.

Credits

uitvoering
Kempling Ensemble
zang
Abdurahman Baladi