Lezing: het vierde Russell Tribunaal

vijf jaar na dato

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Op 12 juni zal een lezing plaatsvinden over Het Russell Tribunaal, vijf jaar na dato. Spreker Frank van Vree.

In deze lezing zal worden ingegaan op de bijzondere situatie waarin de inheemse volken verkeren. Op tal van manieren worden zij in hun voortbestaan bedreigd, zoals bleek op het in 1980 te Rotterdam gehouden tribunaal over de rechten van de Indianen. Op welke manier worden die rechten geschonden, en: is er sinds 1980 iets veranderd? Frank van Vree (historicus) was indertijd als publiciteitsmedewerker bij Het Russell Tribunaal betrokken. Aansluitend zal Wessel Huisman een lezing met diaserie houden over De Innut.

De Innut, niet te verwarren met de Inuit, zijn een semi-nomadisch jagersvolk in het uiterste noordoosten van Canada. Tot voor kort leidden de Innuts een betrekkelijk geïsoleerd bestaan, levend van de jacht, de visvangst en de handel in pelzen. De laatste 20 à 30 jaar is daar verandering in gekomen. De Canadese overheid ontdekte dat hun gebied zeer rijk aan grondstoffen en energiebronnen was. Bovendien werd er door buitenlandse mogendheden een groot strategisch militair belang aan toegekend.

Wessel Huisman, die zich al jaren bezighoudt met de situatie van de Innut, gaat in deze lezing in op de betekenis van deze ontwikkelingen voor de cultuur van de Innut.

Credits

sprekers
Frank van Vree, Wessel Huisman