Traditionele kunst uit Korea

Chong Ak

Ensemble Nationaal Klassiek Muziek Instituut Seoul

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Het programma met hofmuziek uit Korea zal bestaan uit de volgende programmaonderdelen: Confuciaanse rituele muziek, hof-orkestmuziek, kamermuziek en klassieke lyrische liederen.

Biografie

Het Nationale Instituut voor Klassieke Muziek uit Korea is een organisatie die haar oorsprong heeft in de 4e eeuw, en daarmee kan bogen op een geschiedenis van 1600 jaar. Begonnen in een tijd waarin nauwe culturele betrekkingen werden onderhouden met China, diende dit instituut, evenals de hierna opgerichte instellingen, naar Chinees voorbeeld het muziekleven van de verschillende koninkrijken te regelen. Onafhankelijk van de heersende dynastieën hielden de leden zich bezig met de organisatie van ceremonieën zoals banketten en rituelen, die aan het hof plaatsvonden. Een andere belangrijke functie was het in stand houden en onderwijzen alsmede het uitvoeren van de traditionele muziek en dans.
Na de annexatie van Korea door Japan in 1910 werd dit “Instituut voor Koninklijke Hofmuziek”, dat 270 artiesten telde, behoorlijk in omvang en zaken teruggebracht. Sommige ceremonieën moesten geheel verdwijnen en de Koreaanse traditionele muziek werd in het algemeen van weinig waarde geacht. Slechts 16 leden, verspreid over het hele land, overleefden deze tijd, en zijn na de herwinning van de onafhankelijkheid in 1945 deel uit gaan maken van een nieuwe instelling.

In 1951 werd het huidige Nationale Instituut voor Klassieke Muziek, dat sinds 1955 in Seoul gevestigd is, officieel geopend. Het zet een eeuwenoude traditie voort door de nadruk te leggen op de instandhouding van de muziek, dans en rituelen die de voorouders tot ontwikkeling hebben gebracht. Dit tracht men te bereiken door met name de muziek en dans van het hof, en daarnaast ook volksmuziek en –dans alsmede nieuwe composities, uit te voeren, (geluids-)archieven op te zetten en voor het publiek vrij toegankelijke lessen in het hele land te organiseren. De traditionele hofcultuur die met het verdwijnen van de koninklijke hoven haar functie had verloren, wordt op deze wijze nieuw leven in geblazen. Men vindt het vooral van belang te benadrukken dat Korea, ondanks de grote invloed van China door de eeuwen heen, een unieke eigen muziek- en danscultuur heeft ontwikkeld.

Van de ruim 100 leden zijn ongeveer tien personen benoemd tot “human cultural treasure”. Zij vertegenwoordigen met hun uniek, door mondelinge overdracht verkregen kennis het culturele bezit van Korea op het gebied van de muziek, dans en rituelen van het hof. Een aantal van hen zal in dit Holland Festival optreden.

Credits

uitvoering
Ensemble Nationaal Klassiek Muziek Instituut Seoul