Hedendaagse Indiaanse kunst in Canada

Challenges

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

In Challenges is werk te zien van zeven kunstenaars die behoren tot de avant-garde van de Indiaanse kunst in Canada. Zij zijn in twee generaties te verdelen. De eerste generatie kwam op in de jaren zestig; de tweede een decennium later. Het merendeel van de kunstwerken in deze tentoonstelling wijkt af van het geijkte beeld dat de gemiddelde bezoeker van Indiaanse kunst heeft. Met hun vernieuwende benadering van materiaal, vorm en kleur en het gebruik van persoonlijke, in plaats van traditionele symbolen, overschrijden de kunstenaars de grenzen van de traditionele inheemse kunst. De kunstwerken vormen een uitdaging (challenge) aan de conventionele manier van kijken naar Indiaanse kunst. Dat verklaart de titel van de tentoonstelling.

Achtergrondinformatie

Alex Janvier, Daphne Odjig en Robert Davidson behoren tot de generatie die grond onder de voeten kreeg in een periode van grote sociale onrust voor de Indianen in de jaren zestig. Het uitdragen van hun identiteit als Indiaan werd een hoeksteen van het werk van deze drie kunstenaars. Uit de problemen rond aanpassing, armoede en rassenstrijd ontstond een versterkt bewustzijn van de eigen etnische identiteit. In de kunst vonden zij een middel om een positief beeld te scheppen van de Indiaan en om zijn sociaal-culturele tweestrijd tot uitdrukking te brengen.
Carl Beam, David General, Robert Houle en Clifford Maracle vertegenwoordigen in de tentoonstelling de tweede – zij het niet per definitie jongere – generatie kunstenaars. Het werk van deze groep verschilt in twee opzichten van dat van hun voorgangers. Ten eerste weerspiegelt het niet zozeer de strijd van de jaren zestig als wel de nageschiedenis daarvan. Ten tweede heeft het minder op met de sociaal-culturele thematiek die in het werk van hun voorgangers overheerst. Ze ontkennen invloeden van de traditie niet, maar halen hun inspiratie liever uit hun persoonlijke ervaring dan uit een collectief Indiaans bewustzijn. In zijn algemeenheid gesproken zijn ze voor een breder scala van invloeden ontvankelijk en komen ze op voor hun recht om zich op niet-traditionele manieren te uiten.
De meeste kunstwerken in de tentoonstelling zijn afkomstig uit de collectie van het Nationale Museum of Man in Ottawa. Samensteller van de expositie, alsmede schrijver van de bijbehorende catalogus is Gerald McMaster, conservator van dit museum.