Gebed zonder End

Theaterunie, Chaim Levano

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Centraal in deze muziektheaterproductie staat de rol die de Katholieke Kerk speelde in Nederland en Duitsland in de periode 1920-1940. Het effect van de christelijke geloofsleer wordt in deze theatrale parallelschets ontrafelt door haar tweeslachtigheid bloot te leggen. Het dramatische zwaartepunt komt hierbij te liggen op de tegenstrijdige evangeliën van Lucas en Johannes, maar ook op het maatschappelijke effect van de religieuze propagandavoering: enerzijds wordt het conformisme van de burgers bepleit, anderzijds wordt het leidersprincipe gehuldigd. Interessant hierbij is, hoe dit leidersprincipe werd geïnterpreteerd, juist tijdens het Interbellum.
Chaim Levano en Kees Hin verzorgen de ideeën, de samenstelling en de regie, terwijl Sibold Eringa het historisch onderzoek voor deze productie heeft verricht. 

Credits

idee, samenstelling
Chaïm Levano
regie
Kees Hin
cast
Huib Broos, Chaïm Levano, Jéróme Reehuis, Hans de Vries
uitvoering
Theaterunie