Muziek en dans vanuit de traditie van de Afrikaanse kustbewoners

Colombia Negra

Conjunto Folklorico

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

De zwarte bevolkingsgroep van Colombia is in hoge mate trouw gebleven aan zijn Afrikaanse oorsprong. Zowel muziekinstrumenten (marimba, trommen en andere percussie-instrumenten) als verschillende dansvormen zijn op tradities uit Nigeria en het Concogebied terug te voeren. Daarnaast zijn echter ook Spaanse en Indiaanse invloeden aanwezig.