’60 – ’80, attitudes, concepts, images

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Niet een historisch overzicht van stijlen en stromingen, maar een representatie van die kunstenaars, die in belangrijke mate het gezicht van de beeldende kunst in de afgelopen 20 jaar hebben bepaald. De tentoonstelling wil ok de veelvormigheid van de beeldende kunst in deze periode tot uitdrukking laten komen; daarom maken, naast schilder- en beeldhouwkunst, ook objecten, film, video, installaties, performances, fotografie, muziek en dans er deel van uit.