volksmuziek en –dans uit Irak

Volksmuziek en volksdans uit Irak

Rifi-ensemble

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Dansen en muziek van boeren en Arabische bedouin-nomaden gespeeld op o.a. schalmei, dubbelklarinet en trommen; tevens optreden van een virtuoos slagwerkensemble.