Vesperconcert

Schola Cantorum van het Ward Instituut

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Bloemlezing van Gregoriaanse gezangen rondom een aantal thema’s.

Biografieën

De Schola Cantorum van het Ward-Instituut werd in 1964 opgericht en telt momenteel 30 leden, die allen een bijzondere belangstelling hebben voor het Gregoriaans. De activiteiten van het koor bestaan uit het verzorgen van de gregoriaanse zang bij liturgische plechtigheden, het geven van gregoriaanse uitvoeringen en het medewerken aan radio- en televisie-uitzendingen. Ook zijn reeds enkele platen van het koor verschenen. Buiten Nederland kreeg de Schola een grote bekendheid o.a. door haar medewerking aan het Festival van Vlaanderen (1973, 1975 en 1976), de koordagen van de Consociatio Internationalis Musicae Sacrae in Rome (1973) en het internationaal congres voor Kerkmuziek in Salzburg (1974).

 

De dirigent Jos Lennards maakte een studie van de techniek, de stijl en de uitvoeringswijze van het Gregoriaans in de abdij van Solesmes in Frankrijk, waar Dom Mocquereau en dien opvolger Dom Gajard zijn leermeesters waren. Hij volgde bovendien cursussen aan het Pius X Instituut te New York, waar hij kennis maakte met de muziek-pedagogische denkbeelden van Justine Ward.

Deze ideeën bracht hij in Nederland in praktijk, als leraar aan het Ward-Instituut te Roermond, waarvan hij later directeur werd. Hij gaf uitvoeringen en demonstraties, hield voordrachten over Kerkmuziek (o.a. op de internationale congressen te Rome, Versailles, Wenen, Chicago en Salzburg)  en leidde talrijke cursussen in binnen- en buitenland (Frankrijk, Mexico , Italië, Portugal). 

CREDITS

uitvoering
Schola Cantorum Ward Instituut Roermond
dirigent
Jos Lennards