Mistero Buffo

De Nieuwe Scène

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Deze voorstelling op het stramien van een middeleeuws lekenspel in sociaal-kritisch daglicht, op basis van Italiaanse en Vlaamse theatertradities, is als een ‘wereldcreatie’ begroet.

Achtergrondinformatie

In Italië is Mistero Buffo een verzamelnaam voor voordracht, schouwspel uit middeleeuwse tijden. Dario Fo bracht in z’n eentje, net als de middeleeuwse minnezangers, vier of vijf monologen uit de tien taferelen van Mistero Buffo, afgewisseld met voordrachten over de oorsprong van de volkscultuur. Bij afwezigheid van Dario Fo en gezien de onmogelijkheid van een getrouwe weergave van zijn voordrachten die sterk gebonden zijn aan de Italiaanse literatuur, moest ik mijn toevlucht nemen tot het volkslied om dezelfde politieke en ideologische inhoud over te brengen. De liedjes zijn gekozen uit een schat van tweehonderd liederen uit de Italiaanse folklore die betrekking hebben op het leven van de proletariërs zoals het eens was en vandaag nog bestaat.

In deze liedjes zijn met elkaar verweven: feest en vermoeidheid, geboorte en dood, noord en zuid, godsdienst en socialisme, traditie en avantgarde, kerk en politiek, het jaar 1000 en het jaar 1973. In de kern is Mistero Buffo een lekenpassie afkomstig van de middeleeuwse kerkpleinen. Uit die voorstellingen, waarin de mimische iegenschappen van de acteur/troubadour het belangrijkste uitdrukkingsmiddel waren, ontstond tevens de Commedia dell’arte.

Het was een schouwspel van het leven zelf, vol satire en hartstocht, waarbij het religieuze element steeds als voorwendsel kon dienen om over het volk te spreken en over de streken van de machthebbers. Geen sacrale religie, zou men kunnen zeggen, maar een interpretatie van het religieuze in menselijke termen. Om deze lekenpassie te schrijven heeft Dario Fo lange tijd dokumenten en getuigenissen verzameld in vele Europese landen. 

Arturo Corso

CREDITS

tekst
Dario Fo
vertaling
Lode Verstraete
uitvoering
Internationale Nieuwe Scène
regie
Arturo Corso
cast
Anne Chappuis, Walter Coomans, Charles Cornette, Jan Decleir, Hilde Uitterlinden
decor/kostuums
Michette Noorbergen