Lucelle

Bredero, Nederlandse Toneelmanifestatie, ad hoc muziekensemble, Scapino Dansacademie

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

De Nederlandse Toneelmanifestatie in het Holland Festival staat dit jaar in het teken van de herdenking van Bredero’s 350ste sterfdag. Met zijn enscenering van Lucelle, zal de regisseur Johan de Meester andermaal een pleidooi leveren voor het opvoeren en in ere houden van de Nederlandse klassieken op onze planken.

Een novum van deze Nederlandse Toneelmanifestatie, zowel in artistiek als organisatorisch opzicht, is dat zij tot stand komt in nauw samenwerking tussen het Holland Festival en de Nederlandse televisie.

Het modernste communicatiemiddel – in dit geval liever: productieapparaat van artistieke evenementen – staat ten dienste om het meer dan drie eeuwen oude en nagenoeg vergeten toneelstuk weer tot leven te brengen, zowel voor het schouwburgpubliek als voor het miljoenenpubliek in de huiskamers dat op deze wijze nauw met het Holland Festival wordt verbonden.

Lucelle is dus van het begin af zowel voor de theaters als voor de televisie opgezet. De ontwerpers van kostuums en decors moesten – om een voorbeeld te noemen – hun ideeën zowel afstemmen op de schouwburg-tonelen als op de eisen van de elektronische kleurencamera’s. Zo is steeds vanaf het eerste begin het tweeledige doel van deze Nederlandse toneelmanifestatie in de opzet betrokken.

Deze creatieve samenwerking is op zichzelf wezenlijker dan de financiële en organisatorische participatie van de Nederlandse televisie en opent wellicht een nieuw perspectief in de problematiek van het televisietoneel. In alle geval bedoelt dit samengaan van televisie en theater ene positief teken destijds te zijn. 

Credits

tekst
Gerbrand Adriaensz. Bredero
uitvoering
Nederlandse Toneelmanifestatie, ad hoc muziekensemble, Scapino Dansacademie
regie
Johan de Meester
decor
Jan van der Does
kostuums
Ellen de Zwart
muzikale leiding
Marijke Smit Sibinga
cast
Leo de Hartogh (Vader Carponny), Ina van der Molen (Lucelle), Hetty Verhoogt (Margriet), Joop Admiraal (Ascagnes), Wim van Rooij (Baron), Kees Coolen (Adellaer), Ward de Ravet (Lecker-Beetje), Alex Wilequet (Pannetje-Vet), Kees Coolen (Kapitein Baustruldes), Paul van Gorcum (De Apoteecker), Anna van Beers (Kooken-Kunst), leerlingen Scapino-Dansacademie (Koksmaatjes)
muzikale uitvoering
Hans Linnartz (blokfluiten), Marijke Ferguson (blokfluiten, hakkebord, kromhoorn, handharp), Marijke Smit Sibinga (clavecimbel, orgel), Henk Lambooij (viola da gamba), Wim Koopman (slagwerk)
tekstbewerking
Guus Rekers, Jan Fontijn
proloog, muziekadvies
Fons Eicholt
slotdans repetitie
Ine Rietstap
decor-uitvoering
Nederlandse Televisie Stichting
kostuum-uitvoering
Ruth Hellmer
technische leiding
Jan Struik
tournee-leiding
Jan Veelo