Den Spieghel der Salichheyt van Elckerlyc

Nederlandse Comedie

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Den Spieghel der Salichheyt van Elckerlyc werd tegen het einde der 15e eeuw geschreven door Petrus van Diest. Dit spel wordt gerekend tot de ‘moraliteite’ of ‘spelen van sinne’. Het eigenaardige van deze moraliteiten is, dat er allegorische personen in optreden, dat wil zeggen abstracte begrippen worden op het toneel voorgesteld door personen. In den Spieghel der Salichheyt van Elckerlyc komen onder andere voor Deught, Kennisse, Scoonheyt, Bichte, Tgoet (= het aardse bezit). Men wilde op deze wijze proberen aan de toeschouwers voorleggen en deze voor hen oplossen. De moraliteiten beoogden dus lering.

Het stuk, geschreven in de Rederijkerstijd, is typisch 15e-eeuws. De dichter houdt de lichtzinnige verdwaasde mensen van de wereld voor, hoe zij zich kunnen redden wanneer de Dood hen komt oproepen om rekenschap af te leggen voor God. Allen zullen zij moeten sterven; rijkdom, vrienden en familie zullen zij moeten achterlaten; Scoonheyt en Craght, Voescap (= wijsheid), de Vijf Sinnen (= de zintugen) zullen hen in de steek laten, doch slechts de Deught zal hen vergezellen.

Credits

uitvoering
Nederlandse Comedie
regie
Johan de Meester
kostuums
Constance Wibaut
cast
Han Bentz van den Berg (Elckerlyc), Huib Broos (Gheselscap), Lo van Hensbergen (Maghe), Willem Nijholt (Neve), Andrea Domburg (Kennisse), Femke Boersma (Schoonheyt), Hetty Verhoogt (Vijf sinnen) ea