Un ballo in maschera

De Nederlandsche Opera, Ballet van de Nederlandsche Opera

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Het verhaal van Un ballo in maschera is gebaseerd op het geschiedkundige gegeven van de moord op Gustaaf Adolf III van Zwedne. Verdi en zijn librettist Somma lieten het stuk in Napels spelen. Politieke verwarring ten tijden der première waren oorzaak, dat het teruggenomen werd; toen het tenslotte op een later tijdstip tot uitvoering kwam, was het ter wille van de veiligheid in een geheel ander milieu geplaats en wel in Boston Masachusetts, U.S.A. In mijn regie heb ik er naar gestreefd terug te keren tot de Italiaanse omgeving.
Riccardo is de hertog van de Olivares en de gouverneur van Napels. Hij is vrijgezel, geliefd en luchthartig, maar zijn hof is één grote intrigantenkliek. Zijn enige oprechte vriend, Renato, is dan ook zeer bezorgd voor zijn veiligheid. Riccardo gevoelt een diepe, doch geheime liefde voor de vrouw van Renato, de deugdzame beminnelijke Amelia, die noodlotterigerwijs, eveneens in liefde voor hem ontvlamd is. In wanhoop tracht zij bevrijding van haar hartstocht te vinden bij een vreemde vrouw, die door waarzeggen en zwarte kunst de Napolitaanse bevolking fascineert.
De rest van het verhaal is vol onheil en diepe tragedie, waardoor Verdi geïnspireerd werd tot enige van zijn meest magische muziekdramatische episodes en waaruit zijn diepe zin voor het drama en zijn nimmer falend gevoel voor emotionele situaties duidelijk blijken.

Credits

muziek
Giuseppe Verdi
tekst
Antonio Somma
dirigent
Vittorio Gui
regie
Joan Cross
decor/kostuums
Nicolaas Wijnberg
cast
Frans Vroons (Riccardo), Otakar Kraus (Renato), Gré Brouwenstijn (Amelia), Martha Lipton (Ulrica), Corry van Beckum, Jos Burcksen, Gerard Groot, Jan Duiveman, Jan Voogt