Klassieke Hindoe-Dansen

Hima Kesarcodi

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Er bestaan bij de Europeanen nog wel eens misverstand over de dans van India. Sommigen denken daarbij aan het tamelijk blote heupgewiegel, dat echter thuishoort in Arabië. En velen menen dat de klassieke dans van India iets is, waar men met ernstige gezichten nar gaat kijken vanwege de diepzinnige religieuze of wijsgerige inslag. Dat is al evenzeer onjuist. Want ondanks de vele rampen in hun geschiedenis klopt in het volk van India een blijmoedig hart. En al is ontegenzeggelijk hun dans nauw verbonden met de diepzinnigste gedachten van hun cultuur, toch is het in wezen een volksdans, die verhaalt met de beeldentaal van zo menselijke gebeurtenissen en emoties, dat men ongeacht geloof of ras deze ‘taal’ in al haar schoonheid verstaan kan.
In het uitgestrekte gebied van India, groter dan Europa, hebben zich in de loop der eeuwen begrijpelijkerwijze zeer verschillende dansstijlen ontwikkeld, afhankelijk van plaatselijk klimaat en volkskarakter; bij bezetting of handel beïnvloed door vreemde culturen; maar allen stammend uit één moeder-school: de Bharat Natyam

Credits

dans
Hima Kesarcodi