De Opera en de Schilders

Dit is een voorstelling uit het archief van Holland Festival

Tentoonstelling van vijf jaren decors en kostuums van De Nederlandsche Opera, plus vrij schilderwerk van de ontwerpers. 

Programma

Het ontwerpen van decors en kostuums heeft De Nederlandsche Opera steeds opgedragen aan schilders. Na vijf jaar is het, menen wij, gerechtvaardigd, een klein overzicht te geven van de resultaten op dit terrein van onze werkzaamheden.
Om de overeenkomst aan te tonen in opvatting van de ‘handschriften’ der decorontwerpers en die van het vrije schilderkunstige werk, werd aan deze decor- en kostuumtentoonstelling van iedere ontwerper een schilderij toegevoegd.
Alvorens hieronder een lijst te plaatsen van de schilders en de door hen ontworpen monteringen, spreken wij hier nog gaarne als onze overtuiging uit dat, naar wij menen, door deze innige en veelvuldige samenwerking met beeldende kunstenaars een waardevolle bijdrage geleverd wordt tot de kunst van het theater en zekerlijk toto die van de opera, die immers te beschouwen valt als een harmonisch samengaan van vele kunsten, aangevoerd door de muze der muziek.

CREDITS

schilders
Jan Bons, Paul Citroen, Mans Meyer, Jan Groenestein, Berend Hendriks, Gerard Hordijk, Theo Kurpershoek, Hans van Norden, Charles Roelofsz, Suzanne Roland-Manuel, Nicolaas Wijnberg