biografieën
raad van toezicht

Carolien Gehrels, voorzitter

Carolien Gehrels (1967) werkt bij consultancyorganisatie Arcadis als European Cities Director en City Executive Amsterdam/Rotterdam. Van 2006 tot 2014 was zij Wethouder van Amsterdam namens de PvdA verantwoordelijk voor kunst en cultuur. Van 2000 tot 2006 was zij als Managing Director bij Berenschot verantwoordelijk de I amsterdam-strategie en –campagne. Naast haar werk is Carolien Gehrels voorzitter van stichting Meer Muziek in de klas en Platform Ambassadeurs muziekonderwijs, lid van de Raad van Toezicht van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Blauwe Fonds. Zij bekleedt bestuursfuncties bij de Johan Cruijf Foundation, Vrienden van de Amsterdamse Politie en het Zadelhoff Cultuurfonds. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van het Okura Hotel.

Vanuit haar werk bij consultancyorganisatie Arcadis vervult zij verschillende nevenfuncties zoals: Voorzitter Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie, Lid raad van toezicht Technische Universiteit Delft, Boegbeeld van het ontwerp- en ontwikkelplatform van de Bouwagenda, Lid van International Strategic Board Nederland, Lid van het bestuur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Lid dagelijks bestuur Wereldwaternet, gevestigd te Amsterdam, Lid van het Innovatieberaad van het ministerie van Infrastructuur en Water, Lid adviescommissie Toerisme en Leefomgeving, onderdeel van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Permanent vertegenwoordiger raad van toezicht Human Cities Coalition, Lid dagelijks bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing te Amsterdam, Lid Dutch Creative Council, ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Lid raad van advies ASN Bank, gevestigd te Den Haag.

 

Gert-Jan van den Bergh

Gert-Jan van den Bergh is oprichter van Bergh Stoop & Sanders Advocaten te Amsterdam en voorzitter van het bestuur van de Stichting Jan Pietersz. Huis. Voorheen was hij werkzaam bij Olwine Connelly Chase O’Donnell Weyher in New York en bij Stibbe in de praktijkgroep Intellectuele Eigendom. Daarnaast was hij raadsheer plaatsvervanger Hof Amsterdam, voorzitter bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Amsterdam, lid bestuur van de Stichting Museum Het Rembrandthuis, lid bestuur Amsterdam Sinfonietta, lid bestuur Vrienden van het Nexus Instituut en van The International Gustav Mahler Foundation. 

Clarice Gargard
Clarice Gargard is columnist bij NRC en schrijft voor De Correspondent. Eerder maakte ze radio- en tv-programma’s voor o.a. de NTR en de VARA. Ze is medeoprichter van het feministisch mediaplatform Lilith en het multidisciplinaire kunstcollectief Cinnamon Amsterdam en bestuurslid bij het Prins Claus Fonds. Behalve journalist, columnist en programmamaker noemt Gargard zich ‘social advocate’. Zo gaf zij in 2019 een toespraak over de rechten van vrouwen en het belang van systeemverandering tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ze won een Black Achievement Award in de categorie Mens en Maatschappij en werd genomineerd voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs. Gargards boek Drakendochter (Arbeiderspers) over haar familiegeschiedenis, migratie, politiek en samenleving, verscheen in 2019. 

Astrid Helstone
Astrid Helstone is arbeidsrechtadvocaat en partner bij advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in procesvoering en in het adviseren over individuele en collectieve arbeidsrechtelijke kwesties. Ook is zij Certified Pension Lawyer (CFL). Helstone bekleedde diverse toezichthoudende en bestuursfuncties in de culturele sector en is op dit moment bestuurslid van Amsterdam Sinfonietta. 

Jet de Ranitz
Jet de Ranitz is voorzitter college van bestuur van Hogeschool Inholland. Voorheen bekleedde zij onder andere de volgende functies: voorzitter college van bestuur van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater te Den Haag en directeur van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Tilburg University. Haar huidige nevenfuncties zijn ondermeer: lid regiegroep Agenda Stad, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en voorzitter Jury Excellente Scholen, Inspectie van het Onderwijs. 

Tom de Swaan
Tom de Swaan is voorzitter van de Board of Directors van Zurich Insurance Group. Hij is vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke DSM N.V., voorzitter raad van toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kankerinstituut, van de Board of Trustees van het Van Leer Jerusalem Institute. Hij is bovendien lid van het bestuur c.q.  raad van toezicht van diverse culturele instellingen (naast Holland Festival ook Liszt Concours, Erasmus Prijs). De Swaan was in het verleden naast zijn professionele werkzaamheden reeds actief bestuurlijk betrokken bij vele theater-, muziek- en culturele organisaties zoals het Joods Historisch Museum, De Nederlandse Opera, het Concertgebouworkest, het Muziektheater en de Vereniging Hendrick de Keyser.