ASTRID HELSTONE TREEDT TOE TOT DE RAAD VAN TOEZICHT

Per 12 december 2018 is Astrid Helstone toegetreden tot de raad van toezicht van het Holland Festival. 

Astrid Helstone is arbeidsrechtadvocaat en partner bij advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in procesvoering en advisering over individuele en collectieve arbeidsrechtelijke kwesties. Tevens is zij Certified Pension Lawyer (CFL). Helstone heeft zowel een doctoraal Nederlands recht, als een doctoraal Franse taal- en letterkunde behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Zij bekleedde diverse toezichthoudende en bestuursfuncties in de culturele sector en is op dit moment bestuurslid van  Amsterdam Sinfonietta. 

Holland Festival en de Raad van Toezicht kijken uit naar de samenwerking met Astrid Helstone.