Mirthe Frese

Profiel

innemen van een vrouwelijk perspectief ongebruikelijk in Indonesië. Utami begon daarmee een nieuwe literaire beweging, Sastra Wangi of 'geparfumeerde literatuur'. Een beweging waarin jonge vrouwelijke schrijfsters hun plek opeisen in het Indonesisch literair landschap en controversiële onderwerpen als politiek, seksualiteit en religie aanpakken.  Haar meest recente boek, Het getal Fu (2012), duikt in het thema mysticisme in Midden-Java, of wat daar nog van over is. Ze verkent het gebied waar thema's als monotheïsme, mysticisme en modernisme elkaar raken, verdringen of aanvullen. De roman geeft een normatief inzicht in de structuur van de Indonesische samenleving. Ayu Utami presenteert een methode om om te gaan met de diepe pluriformiteit die eigen is aan de Indonesische samenleving en de roman nodigt uit tot het aannemen van dit perspectief. Ze noemt deze methode 'kritische spiritualiteit', een moderne mix tussen de Westerse rationaliteit en de Javaanse Rasa, waarbij ze voorstelt om meegaand te zijn met alle rituelen waar het land rijk aan is, maar met een gezonde dosis aan scepticisme.